In uitgave 2-2015 van OTAR magazine is een artikel verschenen met als titel: “Vulkanisch gesteente bij wateroverlast of verdroging”. Lees op pagina 32 en 33 het volledige artikel.

OTAR Magazine is het vakblad voor managers beheer en onderhoud infrastructuur en mobiliteit.
www.otar.nl