bool(false)

Stadsarchief Amsterdam ontlast rioolstelsel met Hydrorock infiltratiebuffers

Het Stadsarchief Amsterdam is het historisch documentatiecentrum van de stad Amsterdam met 50 kilometer archieven, een historisch- topografische collectie met miljoenen kaarten, tekeningen, een bibliotheek en omvangrijke geluids-, film- en fotoarchieven. Na het Rijksmuseum kiest ook nu de gemeente Amsterdam voor de ecologische oplossing met onze steenwolblokken. Ecologisch verantwoord bufferen en infiltreren Er worden acht Hydrorock infiltratiebuffers aangelegd met een gezamenlijke capaciteit van 130.000 liter (130 m3). Het is een mooi voorbeeld hoe op ecologische wijze, met zo weinig mogelijk kunststoffen, hemelwater buiten het rioolstelsel wordt gehouden. De buffers zorgen voor geleidelijke afgifte van het hemelwater aan de bodem. Zo voorkomt gemeente Amsterdam overbelasting van het rioolstelsel tijdens hoosbuien. Het grondwater wordt met Hydrorock op natuurlijke wijze aangevuld en verzakking en verdroging van de bodem wordt voorkomen.

This website uses cookies, you can read more about this in our privacy statement. Click on 'Accept' to accept cookies.