bool(false)

Watermanagement oplossing voor een nieuw hotel

Voor deze locatie was de opgave vanuit de gemeente “waterhuishouding op eigen terrein” er mag geen hemelwater in het riool komen. Door de toepassing van de Hydrorock buffer en infiltratie blokken wordt alle hemelwater van de verharding en na de bouw ook van de daken opgenomen in de blokken en daarna geinfiltreerd in de bodem. Zo wordt de bodem in optimale conditie gehouden en wordt de grondwaterstand op peil gehouden hetgeen verzakking etc voorkomt. Weer een ecologisch verantwoorde wijze van duurzaak omgaan met veranderende klimatologische omstandigheden.

This website uses cookies, you can read more about this in our privacy statement. Click on 'Accept' to accept cookies.