Ecologisch verantwoord hemelwater infiltreren in groenvoorziening Xiamen, China

Dit infiltratie pilotproject vond plaats in Xiamen, district Haicang; een toeristenstad aan de kust met 3,5 miljoen inwoners. Men is er zeer strikt ten aanzien van het beheer en onderhoud van groenvoorzieningen zoals groenstroken langs wegen, stadstuinen en andere groene plekken. Er is een behoorlijke uitdaging met betrekking tot de gezondheid en weerstand van plantenborders en bomen tegen wind en landschappelijke invloeden in dit subtropische klimaat. Het bodemtype in dit gebied is namelijk vooral leem waarvan de penetratiesnelheid erg laag is. De drainagesnelheid is derhalve ook erg traag; Hydrorock infiltratieblokken zijn de gewenste oplossing. Het Hydrorock pilotproject vond plaats over een lengte van 100 meter en een breedte van 38 meter.