Op 15 oktober 2015 wordt in Houten de eerste Nederlandse vakbeurs gehouden met als thema: het klimaatbestendig inrichten van de openbare ruimte. Hydrorock International is op de beurs aanwezig met innovatieve oplossingen om wateroverlast te voorkomen, hemelwater te bufferen en hemelwaterafvoeren af te koppelen van het rioolstel. Daarnaast zullen er exposanten zijn met innovatieve producten voor o.a bestrating, platte daken, groenvoorzieningen, en pleinen

Vakbeurs
Op Water in de Openbare Ruimte worden alle mogelijkheden, problemen en oplossingen rond de klimaatbestendige stad getoond en besproken. Watermanagement in stedelijke gebieden is zeer actueel. Er is behoefte aan duurzame oplossingen om wateroverlast in de openbare ruimte te voorkomen en de steden klimaatbestendig in te richten. Het niet of slecht opvangen en afvoeren van regenwater heeft bijvoorbeeld al voor honderden miljoenen schade gezorgd.

Lezingen
In de lezingen worden visies en maatregelen besproken die de waterveiligheid en de openbare ruimte verbeteren en die ervoor zorgen dat veiligheid en leefbaarheid elkaar versterken.

Standnummer: 2041
Kijk voor meer informatie op: water in de openbare ruimte. Of schrijf u gelijk in voor gratis deelname. Wellicht tot ziens!

Water in de openbare ruimte, 15 oktober 2015 in Expo Houten