Het Nederlandse klimaat veranderd. Dat werd afgelopen zomer nog eens bevestigd. Zo werd er in juni een record hoeveelheid neerslag gemeten in het Zuidoosten van Nederland (250mm), werd de schade door een weekend hoosbuien in de Randstad geschat op 20 miljoen euro. En veroorzaakte de regen op de weg zelfs verkeersongelukken.

Om de problemen rondom wateroverlast aan te pakken is deze week het Deltaplan Ruimtelijke Adaptie gepresenteerd in Den Haag. In dit nieuwe onderdeel van het Deltaprogramma staat welke maatregelen Nederland moet treffen om het land klimaatbestendig en waterrobuust in te richten. Daarin staat ook vermeldt dat alle gemeentes in Nederland de komende twee jaar een klimaat stresstest moeten doen. Met deze test worden knelpunten op het gebied van o.a. wateroverlast in kaart gebracht.

Diverse gemeenten zijn al bezig met eigen initiatieven. Zo heeft gemeente Zwolle een ‘Nattevoetenkaart’ ontwikkeld. Met die kaart worden locaties waar wateroverlast ontstaat na buien overzichtelijk gemaakt. Volgens de gemeente Zwolle zijn de punten voorbeelden van hoe de inrichting van openbare ruimte bijdraagt aan wateroverlast, maar ook aan mogelijke oplossingen ervan.

De klimaat stresstest is momenteel in ontwikkeling en zal aan het einde van het jaar voor alle gemeenten klaar liggen. De gemeenten zijn verplicht om de test uiterlijk 2019 te hebben uitgevoerd.

Man loopt in ondergelopen straat