Over ons...

Hydrorock International


Hydrorock
The green label in water management

Hydrorock International BV is een Nederlands bedrijf gericht op duurzaam water management. Wij richten ons op de ontwikkeling, productie en verkoop van innovatieve producten op terrein van hemelwater en oppervlaktewater. Het betreft een scala aan oplossingen voor het afkoppelen van hemelwater, waterbuffering, drainage, infiltratie en irrigatie door toepassing van steenwol als basismateriaal. Hydrorock® is voortgekomen uit een intensieve samenwerking tussen twee bedrijven uit de isolatie- en steenwolsubstraten branche: Rockwool en de Asbipro group.

Onze Missie

Hydrorock International wil een duurzame bijdrage leveren aan het behoud en gebruik van schoon hemelwater in bodemtoepassingen.

Wij richten ons op het voorkomen van wateroverlast en verdroging in bebouwde en onbebouwde omgevingen met ecologisch verantwoorde (ondergrondse) oplossingen. Hydrorock® draagt daarmee bij aan het duurzaam kunnen benutten van bodemfuncties.

Onze Visie

Watermanagement is meer dan ooit relevant in stedelijk gebieden. En voor de wereldwijde water- en voedselvoorziening is het watervasthoudend vermogen van grond van cruciaal belang.  Als gevolg van de klimaatverandering is er een voortdurend aanhoudende wateroverlast of watertekort in vele delen van de wereld. Nederland is, mede dankzij onze eigen delta, specialist in de wereld als het gaat om waterveiligheid, waterkwaliteit en waterkwantiteit.  Hydrorock draagt daar op ecologische wijze haar steentje, of zo u wilt, blokje aan bij.

Hydrorock levert oplossingen voor het afkoppelen van hemelwater, het voorkomen van wateroverlast in steden, landelijke gebieden en sport- en recreatieterreinen. Ook kunnen wij bijdragen aan het voorkomen van verdroging van landbouw- en natuurgronden. Dit is mogelijk door oppervlakte- en hemelwater ondergronds te bufferen, te infiltreren, te draineren of te irrigeren met producten op basis van het 100% natuurlijke materiaal steenwol. Oplossingen die bijzonder eenvoudig toe te passen zijn, ecologische verantwoord zijn en bovendien een uitstekende prijs-prestatie verhouding hebben.

Oprichters Hydrorock

Hydrorock International B.V. is in 2013 opgericht door twee ondernemende Nederlanders die de huidige maatschappelijke problemen van wateroverlast en waterschaarste zinvol weten te combineren met maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO).

Gert-Jan de Koning is naast algemeen directeur van Hydrorock International ook directeur van het 70 jaar oude familiebedrijf Asbipro Group. Een bundeling van een aantal bedrijven met kernwoorden als isolatie, duurzaamheid, brandveiligheid, energiebesparing en milieu-innovatie.

Richard Dirne is commercieel directeur van Hydrorock International. Richard heeft als bouwkundige en projectontwikkelaar zijn sporen verdiend in de (her)ontwikkeling van exclusieve woningbouwprojecten.

{

Let's Hydrorock!

Actieve Markten

Klimaatveranderingen zorgen ervoor dat Nederland steeds vaker overlast heeft van wateroverlast. Extreme buien zorgen voor miljoenen euro’s aan waterschade. Schade die in veel gevallen voorkomen kan worden. Hydrorock is actief op verschillende markten om bij te dragen aan het terugdringen dit wateroverlast. Samen met deze markten kunnen we Nederland klaar maken voor de klimaatveranderingen van de toekomst.

Overheid en Publieke diensten

Er is behoefte aan duurzame oplossingen om wateroverlast te voorkomen en om het rioolstelsel en de waterzuivering te ontlasten. Provincies, gemeenten, waterschappen, drinkwaterbedrijven en gebiedsbeheerders zetten zich in voor integraal gebiedsgericht grondwaterbeheer en herstel van de ‘longfunctie’ van de bodem: water vasthouden en bergen en het verbeteren van de waterkwaliteit. Dat is voor de water- en voedselvoorziening van cruciaal belang.

 

Huis en Tuin

Het verharde oppervlak in de bebouwde omgeving neemt toe. Samen met de toenemende regenval zorgt dit daar voor meer wateroverlast. Dit kostbare water verdwijnt in het riool en daardoor kan de bodem zelfs plaatselijk verdrogen. Overheden zoeken naar duurzame oplossingen die de ‘longfunctie’ van de bodem kunnen herstellen: water lokaal vasthouden, afvoeren afkoppelen en infiltreren en de grondwaterkwaliteit verbeteren. En ook projectontwikkelaars, aannemers, tuinarchitecten, hoveniers en particulieren dragen hieraan bij. Zo kunnen particulieren ook zelf aan de slag met Hydroblob.

Natuurbeheer en Landbouw

In veel landelijke gebieden is een klei- of leemlaag aanwezig. Bij overmatige regenval kan het water daardoor slecht in de bodem worden geïnfiltreerd. Dit zorgt voor wateroverlast en gewasschade die alleen met duurzame drainage kan worden opgelost. Terwijl in droge tijden juist weer veel water nodig is voor het besproeien en irrigeren van gewassen. Ondanks toenemende en vaak overvloedige neerslag is de grondwaterstand in de afgelopen vijftig jaar op veel plaatsen met enkele decimeters tot zelfs een meter gedaald. Deze verdroging van de bodem is een bedreiging voor natuurgebieden. Maar ook de landbouw ondervindt de gevolgen van klimaatverandering en lage grondwaterstanden. Bovendien neemt de kwaliteit van het aanwezige water steeds verder af.

Recreatie en Sportvelden

Droogte, hittegolven, hevige regenval en overstromingen. Ze komen vaker voor en hebben grote impact op recreatievelden. Voor waterafvoer en -aanvoer gelden aangescherpte regels, zoals de Kaderrichtlijn Water (KRW). Het uitgangspunt: houdt zoveel mogelijk water vast binnen het eigen gebied en voer het restant pas af als dat echt niet meer lukt. Een hele opgave voor veel sportvelden. Veel golfbanen in Nederland beslaan bijvoorbeeld inmiddels ca. 12.000 ha aan oppervlak. Niet voor niets heeft de Nederlandse Golf Federatie (NGF) watermanagement tot speerpunt gemaakt. Een op de drie banen blijft (gedeeltelijk) te lang onbespeelbaar na zware regenval. Hydrorock is hier een uitstekende oplossing voor.

Onze Partners

Rockwool

Rockwool is de exclusieve leverancier van het basismateriaal voor de Hydrorock® producten in watermanagement. De Rockwool Group is wereldwijd marktleider in steenwoloplossingen. Rockwool levert duurzame oplossingen voor energie-efficiënte en brandveilige gebouwen voor sectoren als industrie en scheepsbouw en substraten voor de glastuinbouw.

Asbipro Group

Hydrorock International is lid van de Asbipro Group. Elk bedrijf binnen de groep heeft haar eigen specialisme binnen de isolatiebranche. Het basis materiaal van de Hydrorock producten bestaat uit steenwol. Door dit (isolatie)materiaal op een nieuwe- en innovatieve manier in te zetten zorgt Hydrorock voor een nieuwe innovatie binnen de wereld van het water management.

Marlux

Marlux is de gespecialiseerde distributeur van Hydrorock® producten voor de landen België, Duitsland en Frankrijk.

Rainproof Amsterdam

Amsterdam Rainproof is een sterk netwerk van diverse organisaties die zich actief inzetten voor het regenbestendig maken van Amsterdam.

Waterklaar

Waterklaar is een initiatief van Waterpanel Noord. Dit is een samenwerkingsverband van 15 gemeenten in Noord- en Midden-Limburg, 2 waterschappen en 1 Waterschapsbedrijf. De samenwerkingspartners van Waterpanel Noord zetten zich met en voor bewoners in voor het betaalbaar en duurzaam invullen van het waterbeheer en de drinkwatervoorziening.

Hydrorock is sponsor van…

Surfkids, (interactief) magazine voor kinderen in het ziekenuis.

Surfkids

Surfkids is een online interactief platform inclusief een magazine dat elk kwartaal gratis aan kinderen in ziekenhuizen wordt aangeboden. Het magazine is direct gekoppeld zijn aan een website en bevat voornamelijk educatieve, fun en informatieve content. Zo kunnen de kinderen genieten van leuke (interactieve) verhalen en misschien even vergeten dat ze ziek zijn.

Daar zet Hydrorock zich graag voor in en is daarom een trotse sponsor van Surfkids.
Bekijk surfkids.nl voor meer informatie.

Just Diggit, Naga Foundation

Just Diggit

Justdiggit is een initiatief van Naga Foundation om de wereld te betrekken bij de strijd tegen woestijnvorming en klimaat -verandering. Justdiggit haalt o.a. geld op om grootschalige vergroeningsprojecten in gang te zetten. Hydrorock International onderzoekt de mogelijkheden om met innovatieve producten aan deze vergroeningsprojecten bij te dragen.

Meer weten over het initiatief? Bekijk justdiggit.org.