Vulkanisch gesteente praktische oplossing tegen wateroverlast

Een Nederlandse innovatie biedt een oplossing voor de actuele overlast van hemelwater. Door blokken van gesmolten lava aan te brengen op plaatsen waar water zich ophoopt, behoort wateroverlast tot het verleden. “Er is een goede oplossing om wateroverlast en de daarmee samenhangende schades te voorkomen”, stelt Richard Dirne van Hydrorock uit Schiedam. “De volgende hoosbui kan weer zorgen voor grote schadeposten, terwijl we in Nederland een oplossing voor handen hebben.”
De actuele wateroverlast vormt onder meer een probleem in stedelijke gebieden. Veelal is de afvoer van hemelwater dat via de regenpijp het riool bereikt, het probleem. Bij veel neerslag raken de riolen overvol met alle gevolgen van dien. “Als een derde van de regenpijpen zou worden afgekoppeld, is het probleem in de meeste gevallen uit de wereld. Maar dan moet er wel een oplossing zijn voor de afvoer van het water”, zegt Dirne. Door de toepassing van de zogeheten Hydrorocks kan het water eenvoudig worden afgevoerd zonder dat de regen het riool laat vollopen. “Wij zien toepassingsmogelijkheden voor Hydrorock op grote schaal ook in Nederland. Binnen stedelijke gebieden, in de landbouw maar ook bij de mensen thuis in de tuin.”

Gesmolten lava
Hydrorock heeft de oplossing voor wateroverlast zelf ontwikkeld en inmiddels gepatenteerd. De infiltratieblokken, Hydrorocks, draineren en bufferen regenwater waardoor maar liefst 94% gecontroleerd in de bodem wordt geïnfiltreerd. De blokken zijn van 100 % natuurlijk materiaal. Gesmolten lavagesteente is tot een steenwol verwerkt en gesponnen tot vezels en gevormd tot een blok, omhuld met een membraan van erosiebestendig filterdoek. Een blok Hydrorock heeft een zeer groot netto volume voor optimale drainage, infiltratie en bergingscapaciteit. Eén blok van 360 liter volume kan maar liefst 340 liter water bufferen voor drainage- of infiltratiedoeleinden. De blokken zijn eenvoudig te koppelen.

Tot in China actief
Het afkoppelen van de afvoer van regenwater van het riool is in vele gemeenten een belangrijk middel om de druk op het rioolsysteem te laten afnemen. Vaak wordt afkoppelen ook gesubsidieerd. Hydrorock vormt een adequate oplossing om dat regenwater gecontroleerd te verdelen. Deze Nederlandse vinding is inmiddels een exportproduct geworden. Dirne vindt het bijzonder dat Nederland, als voorloper in watermanagement, zelf kampt met wateroverlast en de oplossing die er is niet in grote mate toepast. “Wij zijn tot in China actief om de problemen met water op te lossen. Ons systeem wordt er toegepast in steden waar het water niet goed weg kan. Onder deze versteende gebieden worden de blokken aangebracht waardoor het extra hemelwater gecontroleerd wordt afgevoerd in de bodem.”, aldus Dirne. De verstedelijking gaat gepaard met een belangrijke toename van verhard gebied, waar het bestaande afwateringssysteem niet op is berekend. Het water kan hierdoor niet infiltreren. “Hydrorock haalt het water uit het systeem, buffert het onder de bestaande infrastructuur en infiltreert het in de bodem, zodat de kans op een overstroming significant minder wordt. Nederland kan hieraan een voorbeeld nemen.”