Golfbanen en watermanagement

Droogte, hittegolven, hevige regenval en overstromingen. Ze komen vaker voor en hebben grote impact op golfbanen. Voor waterafvoer en -aanvoer gelden aangescherpte regels, zoals de Kaderrichtlijn Water (KRW). Het uitgangspunt: houd zoveel mogelijk water vast binnen het eigen gebied en voer het restant pas af als dat echt niet meer lukt. Een hele opgave voor de golfbanen in Nederland die inmiddels ca. 12.000 ha aan oppervlak beslaan. Niet voor niets heeft de Nederlandse Golf Federatie (NGF) watermanagement tot speerpunt gemaakt.

Waarom Hydrorock® op uw golfbaan?

Het is de missie van Hydrorock International om een duurzame bijdrage te leveren aan het behoud en gebruik van schoon hemelwater in bodemtoepassingen. Wij richten ons op het voorkomen van wateroverlast én van verdroging van gronden met ecologisch verantwoorde (ondergrondse) oplossingen voor het bufferen, infiltreren en draineren van hemelwater. Hydrorock International draagt zo bij aan de duurzame benutting van bodemfuncties. Ook op uw golfbaan.

UW VOORDELEN MET HYDROROCK®

 • U blijft extreme neerslag- en droogte de baas.
 • Minder onbespeelbaarheid door water op de baan en betere exploitatieresultaten.
 • Duurzamer en kostenefficiënter waterbeheer.
 • Minder afhankelijkheid van wateraanvoer op de golfbaan.
 • Bunkers hebben met Hydrozand® altijd de juiste vochtbalans

DE VOORDELEN UIT MILIEU-OOGPUNT

 • Realisatie van het duurzaamheidsprincipe ‘people, planet, profit’.
 • Verbeterde ecologie: alles groeit en bloeit beter op Hydrorock®.
 • Een goede lokale waterbalans en schonere ‘voeding’ van het grondwater.
 • Meer gevarieerde en duurzame landbiotopen op en om de golfbaan.

Vraagstukken op de golfbaan

Een aantal golfbaanbeheerders heeft nu al grote problemen met het waterbeheer. Een op de drie banen blijft (gedeeltelijk) te lang onbespeelbaar na zware regenval.

 • Intensieve regenbuien vragen om snelle afvoer en verwerking van grote hoeveelheden hemelwater.
 • Bij aanhoudende droogte is beregening niet overal en altijd mogelijk.
 • Sproeien wordt vaker verboden of er zal apart voor betaald moeten worden.
 • Europese regels stellen dat het water zoveel mogelijk op het golfterrein moet worden opgeslagen om het later weer voor voor besproeiing te gebruiken.

Hydrorock®, de innovatieve oplossing

Milieuvriendelijk draineren of infiltreren
Hydrorock® infiltratieblokken draineren en bufferen oppervlakte- en hemelwater op milieuvriendelijke wijze. Het unieke natuurlijke materiaal heeft een opnamecapaciteit van 94% van het volume. De Hydrorock® blokken voorzien bij horizontale plaatsing in uitstekende drainage. Verticale plaatsing bevordert juist de buffering en geleidelijke waterafgifte aan de omliggende bodem, mede dankzij de omhulling van filterdoek die als membraan werkt. Een deklaag van ca. 20-30 cm Hydrozand® versterkt de werking van de infiltratieblokken. De blokken zijn leverbaar in diverse maten met buffercapaciteiten van 34 tot 340 liter. De belastbaarheid is tot 2.000 kg per m2 .

Om deze problemen op te lossen zijn vaak aanpassingen boven en onder de grond nodig. Extra sloten, waterbekkens en verbeterde drainage- en infiltratiesystemen kunnen de natuurkwaliteit verbeteren en de baan speltechnisch uitdagender maken. En Hydrorock® biedt u een innovatieve oplossing voor ondergrondse buffering, infiltratie en drainage.

Toepassing

Efficiënte regenwaterbuffer
Hydrorock® is een nieuw type regenwaterbuffer die meer regen- en grondwater opslaat, maar minder graafwerk vereist. De ecologisch verantwoorde blokken worden geleverd met het grootste laterale oppervlak dat op de markt verkrijgbaar is. Ze absorberen meer water en zorgen voor efficiëntere infiltratie en drainage.

Voorkomen van wateroverlast
Hydrorock® infiltratieblokken zijn uitermate geschikt voor het bufferen, draineren en infiltreren van overtollig hemelwater op fairways, in bunkers en greens.

Voorkomen van verdroging
Hydrorock® infiltratieblokken zijn uitstekend toepasbaar in droge gedeelten van de golfbaan waar het voor de vegetatie belangrijk is om de grond gedoseerd langer vochtig te houden.

Optimaliseer met Hydrozand®
Hydrorock® functioneert optimaal met een deklaag van Hydrozand®. Dit mengsel van zand en steenwolfibers vergroot de buffercapaciteit en verbetert de waterdoorlatendheid van de bovenlaag. Hydrorock® infiltratieblokken werken daardoor nog sneller en langer. Ook uitstekend te gebruiken voor de juiste vochtbalans in bunkers.

De voordelen van Hydrorock® op een rijtje

 • Snelle en eenvoudige oplossing voor wateroverlast.
 • Eenvoudig en effectief afkoppelen van hemelwaterafvoeren.
 • Opname- en afgiftecapaciteit van 94% van het volume.
 • Geen aansluiting nodig op rioolstelsel.
 • Eenvoudige plaatsing en beperkte impact op grondwerk.
 • Geen afschot nodig voor correcte drainage.
 • Bestand tegen erosie door plant- en boomwortels.
 • Flora en fauna gedijen uitstekend op Hydrorock®.
 • 100% milieuvriendelijk.
 • Het groene alternatief voor kunststof infiltratiekratten.
 • Hydrozand® voor optimale waterdoorlatendheid.
 • Uitstekende prijs-prestatieverhouding.

This website uses cookies, you can read more about this in our privacy statement. Click on 'Accept' to accept cookies.