Hydrorock

Voordelen en eigenschappen


INFILTRATIE-UNITS MET UNIEKE EIGENSCHAPPEN

Hydrorock infiltratie-units kunnen dankzij de unieke eigenschappen op verschillende manieren ingezet worden. Zo kan er met type D gedraineerd, gebufferd en geïnfiltreerd worden. Type BD heeft een ingebouwde drainage buis zodat afkoppelen mogelijk wordt.

Op deze pagina vertellen we u meer over de eigenschappen en specificaties van de Hydrorock infiltratie-units.

100% natuurlijk

Steenwol is gemaakt van basalt gesteente en dus 100% natuurlijk

De blokken worden gemaakt van het 100% natuurlijke materiaal: steenwol. Gesmolten gesteente dat is gesponnen tot vezels en gevormd tot een blok, omhuld met een membraan van erosiebestendig filterdoek. Steenwol wordt al jaren gebruikt in de glastuinbouw voor de teelt van bijvoorbeeld tomaten en paprika’s maar ook in de sierteelt, zoals voor rozen. In 2013 ontwikkelde Hydrorock dit i.s.m. Rockwool het materiaal tot de ecologisch verantwoorde infiltratie- en drainageoplossing voor duurzaam watermanagement.

Hydrorock® heeft het grootste laterale oppervlak dat in de hedendaagse markt beschikbaar is en biedt daarmee een betere waterabsorptie en efficiëntere drainage. Daarnaast reduceert het niet alleen de graafwerkzaamheden, maar beperkt het ook de milieubelasting en de kosten voor het verwijderen van overtollige grond. Door schoon regenwater aan de bodem terug te geven, biedt Hydrorock® een beduidend efficiëntere en milieuvriendelijke manier om ons water schoon, drinkbaar en vrij van vervuiling te houden.

Multifunctioneel Filterdoek

Het filterdoek dat om de Hydrorock blokken zit heeft – naast de esthetische eigenschap – verschillende functies:

  • Basis uitvoering van het membraam (standaard uitvoering) zorgt voor dezelfde afgifte snelheid aan de bodem als een kaal blok;
  • Instroom van grond of stof wordt voorkomen;
  • Breuken aan hoek en kanten wordt voorkomen;
  • Handelen en plaatsen van de blokken verloopt eenvoudiger;
  • Ingroei van wortels wordt voorkomen;
  • Maatvoering van de blokken is flexibeler.
  • Bij plaatsen, vervoeren en verwerken komt men niet in contact met het kale steenwol;
  • Filtermembraam is te manipuleren, zo kan er vertraagd worden afgegeven als dit gewenst is. Ook kan de afgifte richting worden bepaald door behandeling van het membraam.
Hydrorock filterdoek heeft verschillende functies

Hoge belastbaarheid

De Hydrorock blokken zijn verkrijgbaar in twee versies:

Standaard versie
De Hydrorock blokken zijn standaard 75 kg/m3. De toelaatbare belasting van deze standaard blokken is 2.500 kg/m2. De blokken hebben een verkeersklasse A15/B125/C250 conform DIN –EN 1433 is van toepassing op alle verticaal geplaatste blokken, aangelegd volgens plaatsingsinstructies en conform de bij het type blok aangeven aanlegdiepte en gronddekking boven op de blok.

High Density versie (HD)
Er zijn diverse blokken beschikbaar in High Density (HD) versie (zie assortiment). Deze HD-versie zijn 120 kg/m3 en zijn bedoeld voor situaties waarbij er extra eisen worden gesteld aan de belastbaarheid. De toelaatbare belasting van de HD-versie is namelijk een enorme 4.500 Kg/m2 en heeft een verkeersklasse van C250/D400 conform DIN –EN 1433, uiteraard indien aangelegd volgens plaatsingsinstructies en conform de bij het type blok aangeven anlegdiepte en gronddekking boven op de blok.

Een hogere belastbaarheid van de blokken bij toepassing onder grind of split is tevens te bereiken door het gebruik van Easy-Gravel splitplaten. Deze splitplaten werken druk verdelend, bieden betere stabiliteit en voorkomen spoorvorming

Juiste gronddekking

In de huidige plaatsing instructies zit standaard een veiligheidsmarge ingebouwd in de vorm van een veilige gronddekking. Uit huidige testopstellingen moet nog blijken of er wellicht met minder gronddekking gewerkt kan worden.

De belasting op de blokken verloopt onder een hoek van 45 graden (piramide werking) bij bredere buffers is hiervoor een hogere gronddekking nodig.

Voor een optimale werking adviseren wij in onze plaatsing instructies 3 blokken tegen elkaar te plaatsen. Deze vormen samen een grote buffer. Deze buffer is maximaal 120 cm of 90 cm breed en afhankelijk van de toepassing is de gronddekking bepaald (incl. veilige marge). Voor het afkoppelen is het centrale blok een type BD blok, voorzien van geperforeerde buizen. Dit blok vult de naastgelegen blokken mee.

De plaatsing van drie blokken breed heeft grote voordelen voor de belastbaarheid en voor de waterafgifte aan de bodem. Er wordt namelijk een groter contactvlak met de bodem gecreëerd waardoor er sneller en door meer vlakken (5 zijdige infiltratie) water wordt overgedragen aan de bodem. De leeglooptijd wordt hierdoor gunstig beïnvloed. Met drie blokken, dan een stuk grond en dan weer drie blokken (etc.) wordt dus de meest gunstige situatie bereikt als het gaat om belastbaarheid en leeglooptijd.

Luchtuitstroom blokken

In de hiervoor genoemde opstelling van 3 naast elkaar geplaatste blokken verloopt het vullen van de blokken het meest optimaal. De in de blokken aanwezige lucht kan via de (onderbroken) buis ontsnappen. In het midden van ieder blok is de geperforeerde buis 10cm onderbroken. Hierdoor worden de blokken gevuld in volgorde van de waterinstroomrichting waardoor er steeds per blok lucht kan ontsnappen naar de nog niet gevulde buis, welke weer in contact staat met het ‘open’ instroom punt (kolk, goot, loofscheider etc.).

Bij maatwerk voor grotere opstellingen en volumes adviseren wij per situatie hoe de beluchting en ontluchting (indien nodig) dient te worden aangelegd, denk hierbij aan een bovengrondse snorkel aan het eindpunt van de voorziening (dat kan bijvoorbeeld met het doorlussen met een blinde buis, of eind blok aansluiten op een kolk etc.).

Hoge Water capaciteit

Een blok Hydrorock® heeft een zeer groot netto volume voor optimale drainage, infiltratie en bergingscapaciteit. Eén blok heeft een capaciteit van 93% van het volume. Dat betekent dat een blok van 360 liter volume kan maar liefst 340 liter kan water bufferen voor drainage- of infiltratiedoeleinden. De blokken zijn eenvoudig te koppelen om een nog grotere buffer tot stand te brengen.

De snelheid waarmee hydrorock water opneemt is afhankelijk van de wijze waarop het water de blokken kan bereiken. Als water rechtstreeks in contact met de blokken komt, dan is de snelheid waarmee de blokken het water opnemen ca. 400 liter per M2 per minuut. Indien water de blokken bereikt via een poreuze laag bv. zand, dan werkt zand in dit geval vertragend en is dan tevens maatgevend.

Dat is de reden waarom er meer of minder blokken worden toegepast bij diverse grondsoorten. De opname capaciteit / doorlaat snelheid van poreus zand is bijvoorbeeld ca. 50/60 liter per uur, dit houdt in dat 50 liter water op een oppervlakte van 1 M2 er 1 uur over doet om hier in weg te zakken. De opname van water via de geperforeerde buis in type BD blokken verloopt met een snelheid van 100 liter per strekkende meter buis per minuut.

Duurzaamheid & onderhoud

Hydrorock betreft een 100% natuurlijk product (op basis van steenwol).
Wanneer de blokken volgens in de plaatsing instructies correct geplaatst zijn heeft het systeem geen onderhoud nodig. Het filterdoek voorkomt de inloop van grond en de ingroei van wortels waardoor een levenslange werking bereikt wordt. Inspectie of reiniging is dus niet nodig.

Bij het afkoppelen van hemelwaterafvoeren dienen verstoppingen in de buizen door vuil wel voorkomen te worden. Dit is eenvoudig te doen door het plaatsen van een loof- en zandvanger. Deze systemen zijn gemakkelijk en snel te reinigen. Mocht de wens bestaan om het systeem toch extra te kunnen reinigen dan adviseren wij het afkoppelsysteem in een lus aan te leggen. Op deze manier wordt het systeem doorspuitbaar en daardoor eenvoudig te reinigen mochten er alsnog verstoppingen ontstaan.