Decentrale oplossingen voor ieder hemelwater managementprobleem

Projecten worden vaak integraal op de markt gezet, waarbij de ingenieur in toenemende mate als onderdeel van consortia met aannemers wordt uitgedaagd om met conceptuele en innovatieve oplossingen voor bouw- en infrawerken te komen. Belangrijke uitgangspunten daarbij zijn: duurzaamheid, klimaatadaptatie, circulariteit.

“Door verstedelijking en klimaatverandering stijgt de vraag naar duurzame en decentrale hemelwater oplossingen“

Slimme decentrale oplossingen

Hydrorock biedt hiervoor de decentrale oplossingen om wateroverlast op straat in de openbare ruimte, op bedrijfsterreinen, in groenvoorzieningen, tuinen en op onverharde terreinen te voorkomen. Steeds vaker speelt het vasthouden van hemelwater op ‘eigen terrein’ een belangrijke rol; ofwel door afkoppelen van hemelwaterafvoeren maar ook door het bufferen en infiltreren van hemelwater om verdroging te voorkomen.

Hydrorock helpt ingenieursbureaus met slimme decentrale oplossingen waarbij efficiënt en duurzaam gebruik wordt gemaakt van zo veel mogelijk ecologisch verantwoorde materialen en een uitgekiende wijze van installatie. Door juist decentraal over het gehele terrein de Hydrorock voorzieningen te plaatsen vindt een zeer geleidelijke en gecontroleerde afgifte aan de bodem plaats.  Hierdoor is ook het grondwerk beperkter t.o.v. (enkelvoudige) centrale oplossingen.

Innovatieve en ecologisch verantwoorde oplossingen met Hydrorock

Nederlandse ingenieursbureaus behoren tot de grootste en meest gespecialiseerde bureaus ter wereld op terrein van watermanagement. Dit heeft vooral te maken met de frequente regenval, de drassige ondergrond en de voortdurende strijd tegen het overstromingsgevaar in de Nederlandse delta. Ingenieursbureaus bieden hun toegevoegde waarde op het terrein van hemelwater management steeds vaker door een integraal plan van aanpak waarbij het zowel om de technische oplossing gaat als om de vraag naar duurzame en decentrale oplossingen. Hydrorock helpt het ingenieursbureau op deze website met informatie en desgewenst advies op maat.

Bibliotheek

Bekijk de beschikbare documenten voor de producten die op ingenieursbureaus zijn afgestemd.

Type D Hemelwater drainage & buffersysteem
Type D-HD Hemelwater drainage & buffersysteem in High Density
Type BD Hemelwater afkoppel & infiltratiesysteem
Type BD-HD Hemelwater afkoppel & infiltratiesysteem in High Density
Type IP15 RVS Infiltratieput
Type D34 Hemelwater lijnafwatering
Vergelijking Hydrorock vs kunststof infiltratiekrat – Buffer 1500 liter
Vergelijking Hydrorock vs kunststof infiltratiekrat – Buffer 5300 liter
Handleiding en garantie
Product Performance Declaration – Hydrorock producten

Meer informatie

Bestek teksten nodig? Vertel het ons en wij stellen deze graag ter beschikking.

This website uses cookies, you can read more about this in our privacy statement. Click on 'Accept' to accept cookies.