Decentrale oplossingen voor ieder hemelwater managementprobleem

Door verstedelijking en klimaatverandering stijgt de vraag naar effectieve hemelwater oplossingen. Belangrijke uitgangspunten daarbij zijn: duurzaamheid, klimaatadaptatie, circulariteit. Gemeenten en waterschappen zetten zich samen in voor integraal gebiedsgericht hemelwater- en grondwaterbeheer. Hydrorock helpt gemeenten daarbij.

“Er is behoefte aan duurzame en kostenefficiënte oplossingen om lokaal wateroverlast op straat te voorkomen en het rioolstelsel te ontlasten”

Wateroverlast voorkomen

De doelstelling van gemeenten is wateroverlast op straat en op onverhard terrein zo veel mogelijk te voorkomen. In veel gemeenten is het inmiddels beleid om de afkoppeling van hemelwaterafvoeren van daken en verharde oppervlakken al dan niet met subsidies te stimuleren. Dat vermindert immers de wateroverlast en waterafvoer, vult de grondwaterstand op een natuurlijke manier aan en ontlast het riool. En héél actueel, om verdroging van grond te voorkomen en daarmee de beschadiging van de openbare groenvoorzieningen is er behoefte aan lokale waterbuffer oplossingen. Gemeenten hebben dan ook als taak om bij te dragen aan het herstel van de ‘longfunctie’ van de bodem: water vasthouden en opslaan en het verbeteren van de grondwaterstand en -kwaliteit.

<h2>Inspecteerbaar, ecologisch verantwoord èn op straatkolkniveau inzetbaar</h2>
Hydrorock biedt vele afkoppel- en infiltratieoplossingen die heel gericht ingezet worden om individuele panden, hele woonwijken maar ook straten en pleinen af te koppelen van het rioolstelsel. Hydrorock ondersteunt gemeenten gericht om wateroverlast op straat te voorkomen en verdroging van gronden te bestrijden met reinigbare decentrale oplossingen. Dankzij slim design en milieuvriendelijk materiaalgebruik toe te passen zijn de oplossingen van Hydrorock® altijd reinigbaar, duurzaam en ecologisch verantwoord. En de infiltratieblokken vormen een welkome aanvulling bij de duurzame benutting van de bodemfuncties. Gemeenten vinden op deze website gerichte informatie en desgewenst advies op maat.
Voor de particuliere opdrachtgever hebben wij een aparte folder gemaakt: Hydroblob, de eenvoudige oplossing voor wateroverlast in de tuin en op het terras. Ook voor meer consumenteninformatie op <a href="http://www.hydroblob.nl" target="_blank" rel="noopener">www.hydroblob.nl</a>

Bibliotheek

Bekijk de beschikbare documenten voor de producten die op gemeenten zijn afgestemd.

Brochure voor Overheid en Publieke diensten
Brochure voor Huis en Tuin
Consumentenflyer Hydroblob
Type D Hemelwater drainage & buffersysteem
Type D-HD Hemelwater drainage & buffersysteem in High Density
Type BD Hemelwater afkoppel & infiltratiesysteem
Type BD-HD Hemelwater afkoppel & infiltratiesysteem in High Density
Type IP15 RVS Infiltratieput
Type D34 Hemelwater lijnafwatering
Vergelijking Hydrorock vs kunststof infiltratiekrat – Buffer 1500 liter
Vergelijking Hydrorock vs kunststof infiltratiekrat – Buffer 5300 liter
Product Performance Declaration – Hydrorock producten

This website uses cookies, you can read more about this in our privacy statement. Click on 'Accept' to accept cookies.