Overheden en watermanagement

Watermanagement in stedelijke gebieden is zeer actueel. Klimaatverandering zorgt voor meer en heviger regenbuien. Er is behoefte aan duurzame oplossingen om wateroverlast te voorkomen en om het rioolstelsel en de waterzuivering te ontlasten. Provincies, gemeenten, waterschappen, drinkwaterbedrijven en gebiedsbeheerders zetten zich in voor integraal gebiedsgericht grondwaterbeheer en herstel van de ‘longfunctie’ van de bodem: water vasthouden en bergen en het verbeteren van de waterkwaliteit. Dat is voor de water- en voedselvoorziening van cruciaal belang.

Waarom Hydrorock® in uw verzorgingsgebied?

U wilt wateroverlast voorkomen en verdroging van gronden bestrijden? Goed gebruik en behoud van schoon hemelwater is dan de aangewezen weg. Het is de missie van Hydrorock International om daar aan bij te dragen. Wij doen dit met ecologisch verantwoorde (ondergrondse) oplossingen voor het bufferen, infiltreren en draineren van hemelwater. Dankzij milieuvriendelijk materiaalgebruik passen de producten van Hydrorock® bij duurzaam watermanagement en een duurzame benutting van bodemfuncties.

UW VOORDELEN MET HYDROROCK®

 • Ruime mogelijkheden voor drainage en infiltratie van hemelwater.
 • Doelmatig en effectief afkoppelen van hemelwaterafvoeren.
 • Ecologisch verantwoorde oplossing voor bufferen van hemelwater.
 • Voorkomen van verdroging van natuurgebieden.
 • Minder overstorten, minder vuillast op oppervlaktewater.
 • Ruimtebesparing door ondergrondse toepassing.

DUURZAAM EN MAATSCHAPPELIJK VERANTWOORD

Hydrorock® is een 100% natuurlijk materiaal en blijft ondergronds decennialang in optimale conditie. Het unieke steenwolmateriaal is bestand tegen erosie door plant- en boomwortels. Het is sterk en beschadigt niet snel. Instroming van grond is niet mogelijk waardoor de buffer-, infiltratie- of drainagefunctie jarenlang in tact blijft. Standaard kunststofbuffers hebben te lijden onder oppervlaktebeschadigingen en moeten dan gerepareerd of vervangen worden.

 • Verbeterde ecologie: alles groeit en bloeit beter op Hydrorock®.
 • Een goede lokale waterbalans en schonere ‘voeding’ van het grondwater.
 • Meer gevarieerde en duurzame landbiotopen.
 • Inspectie met camera’s en onderhoud is overbodig.

Opgaven in de publieke sector

Stedelijke gebieden
Gemeenten zoeken oplossingen om wateroverlast op straat, in huizen en tuinen te voorkomen. Waterschappen streven naar kwaliteitsverbetering van het oppervlaktewater door minder riool overstorten bij hevige neerslag. Het is beleid om de afkoppeling van hemelwaterafvoeren van daken en minder verharde oppervlakken te stimuleren. Dat vermindert immers de waterafvoer, vult de grondwaterstand op een natuurlijke manier aan en ontlast het riool.

Landelijke gebieden
Op zandgronden is verdroging door een te lage grondwaterstand een gevaar voor de natuur. Het infiltreren van hemelwater op de plek waar het valt kan daar uitkomst bieden. Waar een klei of leemlaag aanwezig is, kán het water juist niet in de ondergrond worden geïnfiltreerd. Daar is duurzame drainage een uitkomst.

Hydrorock®, de innovatieve oplossing

Milieuvriendelijk draineren en infiltreren
Infiltratieblokken van Hydrorock® zijn in veel gevallen dé ecologisch verantwoorde oplossing. Ze zijn gemaakt van 100% natuurlijk steenwol. Hydrorock® infiltratieblokken draineren en bufferen oppervlakte- en hemelwater op milieuvriendelijke wijze. De Hydrorock® blokken voorzien bij horizontale plaatsing in uitstekende drainage. Verticale plaatsing bevordert juist de buffering en geleidelijke waterafgifte aan de omliggende bodem. Een deklaag van ca. 20-30 cm Hydrozand® versterkt de werking van de infiltratieblokken. De blokken zijn leverbaar in diverse maten met buffercapaciteiten van 34 tot 340 liter.

Milieuvriendelijk afkoppelen
Hydrorock® blokken met ingebouwde geperforeerde buis kunnen eenvoudig aangesloten worden op de hemelwaterafvoer voor duurzame lokale buffering en infiltratie in de bodem. Dit voorkomt wateroverlast, het teveel aan water wordt effectief geabsorbeerd. Zodra de omliggende grond er om vraagt staat Hydrorock® het water geleidelijk weer af.

Toepassing

 • Drainage en infiltratie van hemelwater in tuinen, rondom huizen.
 • Voorkomen van wateroverlast op verhardingen, in tuinen, rondom gebouwen.
 • Afkoppelen van hemelwaterafvoeren van woningen, bedrijfspanden, garages.
 • Voorkomt verdroging of wateroverlast in landelijke gebieden.
 • Afkoppelen van straatkolken en afvoerputten van parkeerterreinen en wegen.
 • Grondwater wordt op natuurlijke wijze aangevuld.
 • Milieuvriendelijker en effectiever alternatief voor kunststof infiltratiekratten en grindkoffers.
 • Zonder een aansluiting op een HWA of DWA stelsel.

Voorkomen van wateroverlast
Hydrorock® infiltratieblokken zijn uitermate geschikt voor het draineren en infiltreren van overtollig hemelwater op verhardingen, in tuinen, rondom gebouwen. Ook ideaal voor huizen met rieten daken.

Voorkomen van verdroging
Hydrorock® infiltratieblokken zijn uitstekend toepasbaar in droge gebieden waar water schaarser of kostbaar is. Dit geldt zeker als het voor de groei en bloei van de vegetatie belangrijk is om de grond gedoseerd langer vochtig te houden.

Afkoppelen van hemelwaterafvoer
Milieuvriendelijk afkoppelen kan eenvoudig met Hydrorock® infiltratieblokken met ingebouwde geperforeerde buizen voor aansluiting op de hemelwaterafvoer. Verder leidingwerk is overbodig en grondwater wordt op natuurlijke wijze aangevuld.

Optimaliseer met Hydrozand®
Hydrorock® functioneert optimaal met een deklaag van Hydrozand®. Dit mengsel van zand en steenwolfibers vergroot de buffercapaciteit en verbetert sterk de waterdoorlatendheid van de bovenlaag. Hydrorock® infiltratieblokken werken daardoor nog sneller en langer.

De voordelen van Hydrorock® op een rijtje

 • Snelle en eenvoudige oplossing voor wateroverlast.
 • Eenvoudig en effectief afkoppelen van hemelwaterafvoeren.
 • Opname- en afgiftecapaciteit van 94% van het volume.
 • Geen aansluiting nodig op rioolstelsel.
 • Eenvoudige plaatsing en beperkte impact op grondwerk.
 • Geen afschot nodig voor correcte drainage.
 • Bestand tegen erosie door plant- en boomwortels.
 • Flora en fauna gedijen uitstekend op Hydrorock®.
 • 100% milieuvriendelijk.
 • Het groene alternatief voor kunststof infiltratiekratten.
 • Hydrozand® voor optimale waterdoorlatendheid.
 • Uitstekende prijs-prestatieverhouding.

This website uses cookies, you can read more about this in our privacy statement. Click on 'Accept' to accept cookies.