Werking en plaatsing

Hoeveel infiltratieblokken heb ik nodig?

Het aantal benodigde Hydrorock® blokken hangt af van de oppervlakte en het bodemtype. Gebruik onze calculator om te berekenen hoeveel blokken u nodig heeft. Onze calculator voor het afkoppelen van hemelwater vindt u hier. Voor oplossingen voor het voorkomen van wateroverlast kijkt u hier.

Waarom is het gebruik van Hydrorock afhankelijk van het bodemtype?

De snelheid waarmee Hydrorock blokken water opneemt is afhankelijk van de wijze waarop het water de blokken kan bereiken. Om hemelwater in de grond te laten doordringen moet deze voldoende doorlatend zijn. Ook is het grondwaterpeil van invloed op de infiltrerende werking. Hoe dichter de densiteit van het bodemtype hoe langzamer infiltratie plaatsvindt en dus hoe meer infiltratieblokken u nodig heeft. Als water rechtstreeks in contact met de blokken komt, dan is de snelheid waarmee de blokken het water kan opnemen ca. 400 liter per m2 per minuut. Indien water de blokken bereikt via een poreuze bodemsoort werkt dat vertragend en is dan tevens maatgevend. Gebruik onze calculator om te berekenen hoeveel blokken u nodig heeft bij uw grondsoort. Onze calculator vindt u hier.

Kan Hydrorock gebruikt worden bij hoge grondwaterstanden?

De infiltratie-blokken dienen altijd boven het grondwater te blijven. De blokken zouden zich anders vullen met grondwater in plaats van oppervlakte water. Check daarom altijd de grondwaterstand voordat u begint met de aanleg. Lokale grondwatermeetnetten of het DINOloket (Data en Informatie van de Nederlandse Ondergrond) kunnen u daarbij helpen. Bij een hoge grondwaterstand kan er gewerkt worden met blokken die een geringere hoogte hebben, zoals de types D34 of D112.

Hoe worden de infiltratieblokken geplaatst?

Hydrorock blokken hebben een fijnmazige vezelstructuur in één richting. Een horizontale vezelrichting bevordert een drainerende functie. Een verticale vezelrichting bevordert juist een infiltrerende functie. In verband met de draagkracht van de blokken dienen deze voor een bufferende en infiltrerende werking altijd in een verticale positie te worden gepositioneerd (de sticker met de tekst ‘this side up’ zit dan boven). Als draagkracht van ondergeschikt belang is kunnen de blokken ook horizontaal worden toegepast voor drainagedoeleinden van oppervlakte- en hemelwater. Voor optimale drainage adviseren wij de blokken achter elkaar en in horizontale positie (liggend) te plaatsen. U vindt de plaatsingsinstructies in de product data sheet.

Hoe worden de Hydrorock-blokken met elkaar verbonden?

Een van de sterke punten van Hydrorock® is dat ieder blok apart een eigen buffer-, drainage- en infiltratiefunctie heeft. Afhankelijk van de omvang van de gewenste bufferfunctie en grondsoort worden meerdere blokken naast en achter elkaar geplaatst. De blokken geven het water dan aan elkaar door. Voor verbinding met hemelwaterafvoeren gebruikt u type BD.

Hoe worden Hydrorock® blokken met de hemelwaterafvoer of straatkolk verbonden?

De verbinding met de hemelwaterafvoer gebeurt door de regenpijp de verbinden met de Hydrorock blokken van type BD. Deze versie heeft een geperforeerde buis (ø 100mm) door het blok heen lopen waardoor het water het blok in kan lopen. De buis kan aangesloten worden op hemelwater afvoeren, straatkolken, buizen, drainageslangen, goten etc. Deze blokken zijn in de lengte richting onderling met elkaar te koppelen door middel van een klein stuk geperforeerd buis. De buffercapaciteit kan vergroot worden door aan de zijde(s) van type BD een type D blokken zonder buis te plaatsen. De blokken geven het water zelf aan elkaar door.

Wat is de wateropname capaciteit van de infiltratie-blokken in tijd?

De snelheid waarmee Hydrorock blokken water opnemen is afhankelijk van de wijze waarop het water de blokken kan bereiken. Als water rechtstreeks in contact met de blokken komt, dan is de snelheid waarmee de blokken het water opnemen ca. 400 liter per m2 per minuut. Indien water de blokken bereikt via een poreuze laag bijvoorbeeld zand, dan werkt zand in dit geval vertragend en is dan tevens maatgevend. De opnamecapaciteit / doorlaatsnelheid van poreus zand is ca. 50 / 60 liter per uur, dit houdt in dat 50 liter water op een oppervlakte van 1 m2 er 1 uur over doet om hier in weg te zakken. Opname van water via de geperforeerde buis in type BD-blokken verloopt met een snelheid van 100 liter per strekkende meter buis per minuut.

Wat is de toelaatbare belasting en draagsterkte van Hydrorock® blokken?

De densiteit van de standaard Hydrorock infiltratieblokken is 75 kg per m3. Voor de High Density versie type HD is de densiteit 120 kg per m3. Voor extra zware belasting is er een XHD variant met een densiteit van 160 kg per m3. De infiltratieoplossingen kunnen voor diverse draagsterktes ontworpen worden op deze drie Hydrorock varianten. Afhankelijk van het type steenwol en de bodemcondities zijn de typische installatiedieptes voor de diverse verkeersklassen hier weergegeven.

Kunnen de Hydrorock® blokken op maat gezaagd worden?

De Hydrorock blokken worden standaard geleverd in vaste afmetingen, maar de blokken zelf op maat zagen is vrij eenvoudig. Uiteraard verliezen de blokken hun werking niet hierdoor. Er moet alleen zorg worden gedragen voor een goede afsluiting met behulp van het filterdoek. Er kan als volgt te werk gegaan worden:

  1. Gebruik een stanleymes en snij het filterdoek een paar centimeter van de zijkant rondom door, beginnend op de zijkant (de kant waar de sticker geplaatst is).
  2. Snij het doek door op bovenzijde vervolgens op de andere zijkant en vervolgens de onderzijde (de vouwnaad is de onderzijde).
  3. U heeft nu een soort mutsje. Haal dit mutsje van het blok af.
  4. Zaag met een houtzaag nu de gewenste maat van het blok af.
  5. Schuif hierna het mutsje van filterdoek er weer overlappend overheen.

Het infiltratieblok is nu op de gewenste maat ingekort en het filterdoek zit er weer omsluitend omheen.

Is er geen afschot nodig voor een correcte drainage?

Hydrorock blokken hebben, in tegenstelling tot drainageslangen, geen afschot nodig voor een correcte drainage. Het unieke steenwol materiaal zorgt ervoor dat het niet uitmaakt hoe de infiltratieblokken geplaatst worden. Door de infiltratieblokken achter elkaar te plaatsen (evt. in diverse richtingen) ontstaat de optimale drainerende functie. Zo functioneren ze altijd als hemelwaterbuffer en geven het geabsorbeerde water af aan de omliggende bodem.

Is Hydrorock bestand tegen erosie door plant- en boomwortels?

Hydrorock wordt geproduceerd van steenwol, een 100% natuurlijk materiaal. Het blijft ondergronds decennialang in optimale conditie. Hydrorock is bestand tegen erosie door plant- en boomwortels en blijft jarenlang goed functioneren. Het op katoen gebaseerde membraan van filterdoek schimmelt of rot niet. Het heeft een grote breuksterkte en is bestendig tegen de natuurlijke stoffen in de bodem. Steenwol is 100% recyclebaar. Flora en fauna gedijen uitstekend op Hydrorock.

Moeten de beugels worden vast geschroefd aan de lijngoot?

Nee, de lijngoot en beugels werken volgens een handig kliksysteem waardoor schroeven overbodig is.

Hoeveel beugels zijn er nodig bij plaatsing van een lijngoot op Hydrorock® infiltratieblokken?

Bij plaatsing van een lijngoot dient rekening gehouden te worden met het plaatsen van de lijngootbeugels tussen de overgang van blok naar blok. Bij 3 blokken zijn er dus 2 beugels nodig. De lijngoot en beugels werken volgens een handig kliksysteem waardoor schroeven overbodig is. Kijk voor de roosters en accessoires hier

Daarnaast levert Hydrorock International B.V. ook infiltratieblokken met geïntegreerde lijngoot. Dit type (LG34 en SL55 in diverse uitvoeringen, kijk op www.hydroblob.nl) is speciaal ontwikkeld voor de consument en werken volgens een handig kliksysteem.

Onderhoud

Hoeveel onderhoud heeft het Hydrorock® systeem nodig?

Wanneer de blokken correct zijn geplaatst heeft het systeem geen onderhoud nodig. In tegenstelling tot andere oplossingen is het inlopen van grond in dit systeem niet mogelijk. De blokken hoeven daarom niet geïnspecteerd of gereinigd te worden. Bij het afkoppelen van hemelwaterafvoeren dienen verstoppingen in de buizen door vuil wel voorkomen te worden. Dit is eenvoudig te doen door het plaatsen van een loof- en zandvanger. Deze systemen zijn gemakkelijk en snel te reinigen. Mocht de wens bestaan om het systeem toch extra te kunnen reinigen dan adviseren wij het afkoppelsysteem in een lus aan te leggen. Op deze manier wordt het systeem doorspuitbaar en daardoor eenvoudig te reinigen mochten er alsnog verstoppingen ontstaan.

Prijzen en garantie

Waar is de Hydrorock International prijslijst te vinden?

Voor de meest actuele prijzen adviseren wij u contact op te nemen met uw dichtstbijzijnde Hydrorock International dealer. Voor een overzicht van leveranciers van Hydrorock oplossingen kijkt u hier. Zij maken graag voor u een offerte op maat. Voor prijzen en het online bestellen van losse Hydrorock® producten kunt u kijken op de diverse webshops zoals van regenwaterbuffer.nl of wateroverlastshop.nl

Welke garantie geeft Hydrorock op haar producten?

Op de Hydrorock International B.V. producten is een garantietermijn van toepassing voor de duur van 10 jaar waarin de fabrikant de werking, vormvastheid en functionaliteit garandeert. Houd er ook rekening mee dat de prestaties van het product in een constructie of systeem sterk afhankelijk zijn van de parameters van een dergelijke constructie of systeem, zoals (maar niet beperkt tot) lokale bodemgesteldheid, de kwaliteit van de installatie en andere componenten. Al deze parameters vallen buiten de invloedssfeer van Hydrorock International B.V. Bijgevolg kan Hydrorock International B.V. geen garantie bieden met betrekking tot de prestaties van het product. Voor een volledig overzicht van alle specificaties verwijzen wij graag naar ons Product Data Sheet met referenties van o.a. Deltares.

Verkrijgbaarheid

Is het Hydrorock assortiment ook verkrijgbaar voor particulieren?

Hydrorock heeft een speciale lijn voor particulieren: Hydroblob. Hydroblob kent een uitgebreid dealernetwerk. Er zit meestal wel een verkooppunt bij u in de buurt. Bekijk onze speciale Hydroblob website voor meer informatie.

Waar zijn de Hydrorock producten verkrijgbaar?

De Hydrorock oplossingen voor de zakelijk markt zijn verkrijgbaar bij diverse professionele dealers. Bekijk hier al onze huidige verkooppunten.

Zijn Hydrorock® oplossingen ook te koop in andere landen?

Jazeker, Hydrorock International heeft professionele dealers in veel landen. We koppelen u graag aan een van deze verkooppunten. Ook buiten Europa heeft Hydrorock International officiële dealers. In China wordt Hydrorock bijvoorbeeld ingezet om regenwater van snelwegen op te vangen. In Australië verkoopt onze officiële dealer Hydrorock vooral om verdroging te voorkomen.

This website uses cookies, you can read more about this in our privacy statement. Click on 'Accept' to accept cookies.