Particuliere markt en watermanagement

De klimaatverandering zorgt voor meer en heviger regenbuien waardoor straten regelmatig blank staan en kelders vollopen. Maar ook bomen en planten hebben eronder te lijden. Door huizenbouw en wegenaanleg kan regenwater minder gemakkelijk in de bodem zakken. Dit kostbare water verdwijnt in het riool en daardoor kan de bodem zelfs plaatselijk verdrogen. Overheden zoeken naar duurzame oplossingen die de ‘longfunctie’ van de bodem kunnen herstellen: water lokaal vasthouden, afkoppelen en infiltreren en zo de grondwaterkwaliteit verbeteren. Projectontwikkelaars, aannemers, tuinarchitecten, hoveniers en particulieren dragen hieraan bij.

Waarom Hydrorock® voor woning- en utiliteitsbouw?

Het is de missie van Hydrorock International om een duurzame bijdrage te leveren aan het behoud en gebruik van schoon hemelwater in bodemtoepassingen. Wij richten ons op het voorkomen van wateroverlast én van verdroging van gronden met ecologisch verantwoorde (ondergrondse) oplossingen voor het bufferen, infiltreren en draineren van hemelwater. Hydrorock International draagt zo bij aan de duurzame benutting van bodemfuncties.

<h4>UW VOORDELEN MET HYDROROCK®</h4>
<ul>
<li>Ruime mogelijkheden voor drainage en infiltratie van hemelwater.</li>
<li>Ecologisch verantwoorde oplossing voor bufferen van hemelwater.</li>
<li>Doelmatig en effectief afkoppelen van hemelwaterafvoeren.</li>
<li>Creëren van (extra) waterberging in tijden van extreme neerslag en -droogte.</li>
<li>Ruimtebesparing door ondergrondse toepassing.</li>
</ul>
<h4>DUURZAAM EN MAATSCHAPPELIJK VERANTWOORD</h4>
Hydrorock® is een 100% natuurlijk materiaal en blijft ondergronds decennialang in optimale
conditie. Het unieke steenwolmateriaal is bestand tegen erosie door plant- en boomwortels.
Het is sterk en beschadigt niet snel. Instroming van grond is niet mogelijk waardoor de buffer-,
infiltratie- of drainagefunctie jarenlang in tact blijft. Standaard kunststofbuffers hebben te lijden
onder oppervlaktebeschadigingen en moeten dan gerepareerd of vervangen worden.
<ul>
<li>Verbeterde ecologie: alles groeit en bloeit beter op Hydrorock®.</li>
<li>Een goede lokale waterbalans en schonere ‘voeding’ van het grondwater.</li>
<li>Meer gevarieerde en duurzame landbiotopen.</li>
</ul>

Ontwikkelingen in de particuliere markt

Het verharde oppervlak in de bebouwde omgeving neemt toe. Samen met de toenemende regenval zorgt dit voor meer wateroverlast. Maar ook in landelijke gebieden met laaggelegen huizen en tuinen ontstaan problemen door een te hoge of een te lage grondwaterspiegel. Grond krijgt óf te veel, óf te weinig water te verwerken en daar hebben planten en dieren onder te lijden. Door het infiltreren en draineren van hemelwater op de plek waar het valt wordt de wateroverlast beperkt. En door te bufferen wordt het grondwater geleidelijk aangevuld zodat verdroging wordt voorkomen.

Hydrorock®, de innovatieve oplossing

Milieuvriendelijk draineren en infiltreren
Infiltratieblokken van Hydrorock® zijn in veel gevallen dé ecologisch verantwoorde oplossing. Ze zijn gemaakt van 100% natuurlijk steenwol. Hydrorock® infiltratieblokken draineren en bufferen oppervlakte- en hemelwater op milieuvriendelijke wijze. De Hydrorock® blokken voorzien bij horizontale plaatsing in uitstekende drainage. Verticale plaatsing bevordert juist de buffering en geleidelijke waterafgifte aan de omliggende bodem, mede dankzij de omhulling van filterdoek die als membraan werkt. Een deklaag van ca. 20-30 cm Hydrozand® versterkt de werking van de infiltratieblokken. De blokken zijn leverbaar in diverse maten met buffercapaciteiten van 34 tot 340 liter. De belastbaarheid is tot 2.000 kg per m2 .

Milieuvriendelijk afkoppelen
De overheid stimuleert afkoppelen van regenwater met subsidie voor particulieren en bedrijven. Hydrorock® blokken met ingebouwde geperforeerde buis kunnen eenvoudig aangesloten worden op de hemelwaterafvoer voor duurzame lokale buffering en infiltratie in de bodem. Dit voorkomt wateroverlast, het teveel aan water wordt effectief geabsorbeerd. Zodra de omliggende grond er om vraagt staat Hydrorock® het water geleidelijk weer af. Een aansluiting op het HWA of DWA stelsel is overbodig en ook niet mogelijk.

Toepassing

 • Voorkomen van wateroverlast op verhardingen, in tuinen, rondom gebouwen.
 • Drainage en infiltratie van hemelwater in tuinen, rondom huizen.
 • Afkoppelen van hemelwaterafvoeren van woningen, bedrijfspanden, garages.
 • Lijnafwatering van terrassen en patio’s.
 • Voorkomen van verdroging gronden. Bomen en planten behouden langer toegang tot grondwater.
 • Milieuvriendelijker en effectiever alternatief voor kunststof infiltratiekratten en grindkoffers.
 • Zonder een aansluiting op een HWA of DWA stelsel.

Voorkomen van wateroverlast
Hydrorock® infiltratieblokken zijn uitermate geschikt voor het draineren en infiltreren van overtollig hemelwater op verhardingen, in tuinen, rondom gebouwen. Ook ideaal voor huizen met rieten daken.

Voorkomen van verdroging
Hydrorock® infiltratieblokken zijn uitstekend toepasbaar in droge gebieden waar water schaarser of kostbaar is. Dit geldt zeker als het voor de groei en bloei van de vegetatie belangrijk is om de grond gedoseerd langer vochtig te houden.

Afkoppelen van hemelwaterafvoer
Milieuvriendelijk afkoppelen kan eenvoudig met Hydrorock® infiltratieblokken met ingebouwde geperforeerde buizen voor aansluiting op de hemelwaterafvoer. Verder leidingwerk is overbodig en grondwater wordt op natuurlijke wijze aangevuld.

Optimaliseer met Hydrozand®
Hydrorock® functioneert optimaal met een deklaag van Hydrozand®. Dit mengsel van zand en steenwolfibers vergroot de buffercapaciteit en verbetert sterk de waterdoorlatendheid van de bovenlaag. Hydrorock® infiltratieblokken werken daardoor nog sneller en langer.

De voordelen van Hydrorock® op een rijtje

 • Snelle en eenvoudige oplossing voor wateroverlast.
 • Eenvoudig en effectief afkoppelen van hemelwaterafvoeren.
 • Opname- en afgiftecapaciteit van 94% van het volume.
 • Geen aansluiting nodig op rioolstelsel.
 • Eenvoudige plaatsing en beperkte impact op grondwerk.
 • Geen afschot nodig voor correcte drainage.
 • Bestand tegen erosie door plant- en boomwortels.
 • Flora en fauna gedijen uitstekend op Hydrorock®.
 • 100% milieuvriendelijk.
 • Het groene alternatief voor kunststof infiltratiekratten.
 • Hydrozand® voor optimale waterdoorlatendheid.
 • Uitstekende prijs-prestatieverhouding.

This website uses cookies, you can read more about this in our privacy statement. Click on 'Accept' to accept cookies.