Wat doet Hydrorock?

Wij richten ons op de ontwikkeling, productie en verkoop van innovatieve producten op terrein van hemelwater en oppervlaktewater. Het betreft oplossingen voor het afkoppelen van hemelwater, waterbuffering, drainage, infiltratie en irrigatie door toepassing van steenwol als basismateriaal. Hydrorock® is voortgekomen uit een samenwerking tussen twee bedrijven uit de isolatie- en steenwolsubstraten branche: Rockwool en de Asbipro group.

Onze missie

Hydrorock International wil een duurzame bijdrage leveren aan het behoud en gebruik van schoon hemelwater in bodemtoepassingen.

Wij richten ons op het voorkomen van wateroverlast en verdroging in bebouwde en onbebouwde omgevingen met ecologisch verantwoorde (ondergrondse) oplossingen. Hydrorock® draagt daarmee bij aan het duurzaam kunnen benutten van bodemfuncties.

Onze visie

Watermanagement is meer dan ooit relevant in stedelijk gebieden. En voor de wereldwijde water- en voedselvoorziening is het watervasthoudend vermogen van grond van cruciaal belang.

Als gevolg van de klimaatverandering is er een voortdurend aanhoudende wateroverlast of watertekort in vele delen van de wereld. Nederland is, mede dankzij onze eigen delta, specialist in de wereld als het gaat om waterveiligheid, waterkwaliteit en waterkwantiteit.  Hydrorock draagt daar op ecologische wijze haar steentje, of zo u wilt, blokje aan bij.

Hydrorock levert oplossingen voor het afkoppelen van hemelwater, het voorkomen van wateroverlast in steden, landelijke gebieden en sport- en recreatieterreinen. Ook kunnen wij bijdragen aan het voorkomen van verdroging van landbouw- en natuurgronden. Dit is mogelijk door oppervlakte- en hemelwater ondergronds te bufferen, te infiltreren, te draineren of te irrigeren met producten op basis van het 100% natuurlijke materiaal steenwol. Oplossingen die bijzonder eenvoudig toe te passen zijn, ecologische verantwoord zijn en bovendien een uitstekende prijs-prestatie verhouding hebben.

Hydrorock UK

Hydrorock has expanded into the UK market, please visit our UK website.

Actieve markten

Klimaatveranderingen zorgen ervoor dat Nederland steeds vaker overlast heeft van wateroverlast. Extreme buien zorgen voor miljoenen euro’s aan waterschade. Schade die in veel gevallen voorkomen kan worden. Hydrorock is actief op verschillende markten om bij te dragen aan het terugdringen dit wateroverlast. Samen met deze markten kunnen we Nederland klaar maken voor de klimaatveranderingen van de toekomst.

Onze partners

Rockwool is de exclusieve leverancier van het basismateriaal voor de Hydrorock® producten in watermanagement. De Rockwool Group is wereldwijd marktleider in steenwoloplossingen. Rockwool levert duurzame oplossingen voor energie-efficiënte en brandveilige gebouwen voor sectoren als industrie en scheepsbouw en substraten voor de glastuinbouw.

Hydrorock International is lid van de Asbipro Group. Elk bedrijf heeft haar eigen specialisme binnen de isolatiebranche. Het basis materiaal van de Hydrorock producten bestaat uit steenwol. Door dit (isolatie)materiaal op een nieuwe- en innovatieve manier in te zetten zorgt Hydrorock voor een nieuwe innovatie binnen de wereld van het water management.

This website uses cookies, you can read more about this in our privacy statement. Click on 'Accept' to accept cookies.