Hemelwaterafvoer afkoppelen van het riool.

Lokale en snellere hemelwater infiltratie voor de wereld van morgen.

Hemelwaterbuffer en infiltratiesysteem voorkomt verdroging van de bodem

Ondergronds irrigatiesysteem bespaart veel water en bevordert groei

Afkoppelen hemelwaterafvoer

Door klimaatverandering krijgen we steeds vaker te maken met hevige neerslag en perioden van langdurige droogte.

Bij zware regenval kan ons riool de hoeveelheid water niet aan, waardoor straten en soms zelfs woningen blank komen te staan. Door af te koppelen helpt u hiermee om dit te voorkomen.

En bij droogte is het zonde om schaars hemelwater af te voeren, terwijl uw groen het goed kan gebruiken.

Het voorkomen van wateroverlast

Verstedelijking gaat gepaard met een belangrijke toename van verhard gebied, waar het bestaande afwateringssysteem en rioolstelsel niet op is berekend. Het water kan hierdoor de bodem niet bereiken en niet infiltreren.

Hydrorock maakt het mogelijk om door middel van afkoppelen water wat valt op daken en verharding te infiltreren in de bodem. Zo wordt op natuurlijke wijze wateroverlast voorkomen, en wordt het rioolstelsel ontlast. Daarnaast wordt verdroging van de bodem voorkomen en wordt de vochtbalans van de bodem hersteld.

Hydrorock vermindert de kans op schade door wateroverlast significant.

Voorkom verdroging

Door verstedelijking en klimaatverandering verdroogt de bodem, met als gevolg een verstoorde vochtbalans in de bodem.

Hydrorock maakt het mogelijk om water tijdelijk op te slaan in de bodem en geeft dit water geleidelijk af. Zo wordt op natuurlijke wijze verdroging voorkomen en wordt de vochtbalans in de bodem hersteld.

Hydrorock vermindert de kans op schade door verdroging significant.

Sub-soil irrigation

Met Hydrorock wordt het mogelijk om ondergronds water te irrigeren. Zo wordt verdamping van kostbaar water en voedingsstoffen tegengegaan.

Met de Hydrorock sub-soil irrigation solution creëren we een datagedreven, volautomatisch irrigatiesysteem.

Hydrorock maakt het mogelijk om water tijdelijk op te slaan in de blokken en geeft middels ondergrondse irrigatie water geleidelijk af.

Daarmee wordt de vochtbalans rond het wortelstelsel in optimale conditie gebracht en gehouden.

Dit is Hydrorock

Dé oplossing voor al uw wateroverlast, gemaakt van het 100% natuurlijke materiaal steenwol. Gesmolten gesteente dat is gesponnen tot vezels en gevormd tot een blok, omhuld met een membraan van erosiebestendig filterdoek. Levenslange werking en direct klaar voor gebruik.

De eigenschappen van Hydrorock

Hydrorock heeft de volgende unieke eigenschappen:

  • Het gaat langdurig mee door het beschermend geotextiel membraan
  • Gemaakt van 100% natuurlijk basalt gesteente
  • Het heeft een enorm absorberend vermogen
  • Het is extreem licht van gewicht
  • Het houdt het water op unieke wijze vast
  • Het is immens sterk

Een bijzonder natuurlijk proces

100% natuurlijk materiaal

Vulkanisch gesteente basalt

Gesmolten gesteente, gesponnen tot vezels en gevormd tot blokken

Blijft ondergronds decennia in optimale conditie

Bestand tegen erosie door plant- en boomwortels

Instroming van grond niet mogelijk

De toepassing van Hydrorock

Met het Hydrorock afkoppelsysteem kunt u de hemelwaterafvoeren 100% afkoppelen van het rioolstelsel. Naast het afkoppelen van regenpijpen, heeft Hydrorock ook oplossingen voor het afkoppelen van andere hemelwaterafvoeren zoals lijngoten, straatkolken en afvoerputten. Hydrorock draagt daarmee bij aan het duurzaam kunnen benutten van bodemfuncties.

Onze projecten

De beste manier om de mogelijkheden van Hydrorock te laten zien, is door de behaalde resultaten te tonen/presenteren.

Hydrorock – Subsoil Aquifer Irrigation System

Wateroverlast op parkeerplaats in Amersfoort duurzaam opgelost

Rijksmuseum Amsterdam kiest voor lokaal infiltratiesysteem

Stadsarchief Amsterdam ontlast rioolstelsel met Hydrorock infiltratiebuffers

Hemelwaterinfiltratie openbare groenvoorziening Xiamen, Haicang District China

Afkoppelen op eigen terrein met Hydrorock in Castricum

Brandgangen Gemeente Dongen

Voorkomen water op straat in Shanghai

Geen leidingwerk nodig
Direct klaar voor gebruik
100% milieuvriendelijk
Levenslange werking
100% Nederlands

Vergelijk Hydrorock met Infiltratie kratten

In de branche bestaan er veel producten voor vaak vergelijkbare toepassingen. Het is daarom belangrijk te weten dat elke oplossing voor een toepassing zijn eigen unieke eigenschappen heeft. Vaak worden producten globaal met elkaar vergeleken, maar blijkt dat deze vergelijking verkeerd geïnterpreteerd wordt. In deze video laten wij de verschillen zien tussen Hydrorock en plastic kratten.

Onze missie

Hydrorock wil een duurzame bijdrage leveren aan het behoud en gebruik van schoon hemelwater in bodem-toepassingen. Wij richten ons op het voorkomen van wateroverlast en verdroging in bebouwde en onbebouwde omgevingen met ons innovatieve product.

Veel gestelde vragen

Hier vindt u een selectie met vragen die wij vaker langs horen komen. Wellicht staat het antwoord op uw vraag er bij!

Staat uw vraag er niet tussen?

info@hydrorock.nl

+31 (0)10 30 20 000

's-Gravelandseweg 246

3125 BK Schiedam

Zijn Hydrorock® oplossingen ook te koop in andere landen?

Jazeker, Hydrorock International heeft professionele dealers in veel landen. We koppelen u graag aan een van deze verkooppunten. Ook buiten Europa heeft Hydrorock International officiële dealers. In China wordt Hydrorock bijvoorbeeld ingezet om regenwater van snelwegen op te vangen. In Australië verkoopt onze officiële dealer Hydrorock vooral om verdroging te voorkomen.

Hoeveel onderhoud heeft het Hydrorock® systeem nodig?

Wanneer de blokken correct zijn geplaatst heeft het systeem geen onderhoud nodig. In tegenstelling tot andere oplossingen is het inlopen van grond in dit systeem niet mogelijk. De blokken hoeven daarom niet geïnspecteerd of gereinigd te worden. Bij het afkoppelen van hemelwaterafvoeren dienen verstoppingen in de buizen door vuil wel voorkomen te worden. Dit is eenvoudig te doen door het plaatsen van een loof- en zandvanger. Deze systemen zijn gemakkelijk en snel te reinigen. Mocht de wens bestaan om het systeem toch extra te kunnen reinigen dan adviseren wij het afkoppelsysteem in een lus aan te leggen. Op deze manier wordt het systeem doorspuitbaar en daardoor eenvoudig te reinigen mochten er alsnog verstoppingen ontstaan.

Wat is de toelaatbare belasting en draagsterkte van Hydrorock® blokken?

De densiteit van de standaard Hydrorock infiltratieblokken is 75 kg per m3. Voor de High Density versie type HD is de densiteit 120 kg per m3. Voor extra zware belasting is er een XHD variant met een densiteit van 160 kg per m3. De infiltratieoplossingen kunnen voor diverse draagsterktes ontworpen worden op deze drie Hydrorock varianten. Afhankelijk van het type steenwol en de bodemcondities zijn de typische installatiedieptes voor de diverse verkeersklassen hier weergegeven.

Wat is de wateropname capaciteit van de infiltratie-blokken in tijd?

De snelheid waarmee Hydrorock blokken water opnemen is afhankelijk van de wijze waarop het water de blokken kan bereiken. Als water rechtstreeks in contact met de blokken komt, dan is de snelheid waarmee de blokken het water opnemen ca. 400 liter per m2 per minuut. Indien water de blokken bereikt via een poreuze laag bijvoorbeeld zand, dan werkt zand in dit geval vertragend en is dan tevens maatgevend. De opnamecapaciteit / doorlaatsnelheid van poreus zand is ca. 50 / 60 liter per uur, dit houdt in dat 50 liter water op een oppervlakte van 1 m2 er 1 uur over doet om hier in weg te zakken. Opname van water via de geperforeerde buis in type BD-blokken verloopt met een snelheid van 100 liter per strekkende meter buis per minuut.

Hoe worden de infiltratieblokken geplaatst?

Hydrorock blokken hebben een fijnmazige vezelstructuur in één richting. Een horizontale vezelrichting bevordert een drainerende functie. Een verticale vezelrichting bevordert juist een infiltrerende functie. In verband met de draagkracht van de blokken dienen deze voor een bufferende en infiltrerende werking altijd in een verticale positie te worden gepositioneerd (de sticker met de tekst ‘this side up’ zit dan boven). Als draagkracht van ondergeschikt belang is kunnen de blokken ook horizontaal worden toegepast voor drainagedoeleinden van oppervlakte- en hemelwater. Voor optimale drainage adviseren wij de blokken achter elkaar en in horizontale positie (liggend) te plaatsen. U vindt de plaatsingsinstructies in de product data sheet.

This website uses cookies, you can read more about this in our privacy statement. Click on 'Accept' to accept cookies.