bool(false)

Afkoppelen en vergroenen schoolplein

Het schoolplein stond grotendeels blank tijdens een flinke regenbui, wat voor wateroverlast zorgde. Hier is een passende oplossing voor gevonden. Zo heeft Hydrorock buffer en infiltratie blokken geleverd voor een Blauw Groen schoolplein in Schiedam door de aanleg van onze blokken wordt ruimte gecreëerd in de bodem voor al het water wat van de daken afkomt. Zo wordt schoon water in de bodem opgevangen en daarna geïnfiltreerd waardoor het niet meer als vuil water in het riool komt. Zo dragen we bij aan het voorkomen van wateroverlast en verdroging en ziet onze jeugd al op jonge leeftijd hoe we met water en groen moeten omgaan. De jeugd heeft de toekomst!

This website uses cookies, you can read more about this in our privacy statement. Click on 'Accept' to accept cookies.