bool(false)

Natuurlijk bufferen in Dordrecht

Door klimaatverandering krijgt Nederland steeds vaker te maken met extreme buien waarbij veel water in een korte tijd valt. Het huidige rioolstelsel kan deze grote hoeveelheden water niet verwerken, waardoor vooral de straten in stedelijke gebieden vaker blank komen te staan. Dit zorgt voor de nodige schades, overlast op straat en in het verkeer met alle gevolgen van dien. Klimaatadaptatie kan op verschillende manieren Gemeente Dordrecht en Ingenieursbureau Drechtsteden hebben een ontwerp gemaakt om met behulp van Hydrorock buffers het water op te vangen en te infiltreren. De 100% ecologische Hydrorock buffers absorberen het hemelwater en geven dit geleidelijk af aan de bodem. Hierdoor blijft het water in de grond en is de kans op verdroging in de zomerse maanden ook een stuk minder. Door deze buffer in de groenstroken te plaatsen wordt het water gebruikt voor het bevochtigen van de groenstroken in de Dreeshof. Het hemelwater van de straat wordt via een aantal grondkolken naar de Hydrorocok buffers geleid waardoor het water niet verloren gaat. Hierbij wordt ook het riool ontlast en is de kans op wateroverlast een stuk minder.

This website uses cookies, you can read more about this in our privacy statement. Click on 'Accept' to accept cookies.