bool(false)

Wateroverlast op parkeerplaats in Amersfoort duurzaam opgelost

Het bestaande afwateringssysteem is in veel steden niet berekend op de toename van langdurige en hevige regenbuien met wateroverlast op straat als gevolg. Met de Hydrorock oplossing wordt overtollig water snel en eenvoudig gebufferd onder de bestaande infrastructuur en infiltreert het in de bodem. Zo wordt de kans op overlast sterk verminderd en draagt het bij aan de verbetering van de bodem en grondwaterstand. Eenvoudige oplossing voor bestaande infrastructuur De gemeente Amersfoort had veel last van plassen op een parkeerplaats in het centrum van Amersfoort. De capaciteit van het afwateringsstelsel is bij hevige regen onvoldoende en het parkeerterrein loopt dan onder water. Met de plaatsing van Hydrorock buffers wordt het overtollige water voortaan snel geabsorbeerd. De infiltratieblokken die 95% van hun volume aan water kunnen bufferen, geven vervolgens het water geleidelijk af aan de bodem. Er blijven op het parkeerterrein geen waterplassen meer staan. Het systeem is in bestaande situaties goed inzetbaar, aangezien het grondwerk in vergelijking met alternatieven beperkt blijft. Ecologisch verantwoord Hydrorock maakt voor het bufferen en infiltreren gebruik van steenwol, een 100% natuurlijk materiaal. Het is uitzonderlijk geschikt om toe te passen in stedelijke gebieden waar het water niet goed weg kan. Het biedt een duurzaam en ecologisch verantwoorde oplossing voor het bufferen en infiltreren van hemelwater in de stedelijke omgeving. Kortom, een kei van een oplossing in ‘keistad’ Amersfoort.

This website uses cookies, you can read more about this in our privacy statement. Click on 'Accept' to accept cookies.