bool(false)

Wonen op een landgoed in harmonie met de natuur

De actuele wateroverlast en droogte vormen problemen in zowel stedelijke als landelijke gebieden. Veelal is de afvoer van hemelwater dat via de hemelwaterafvoeren het rioolstelsel bereikt het probleem. Bij veel neerslag raken de riolen overvol met alle gevolgen van dien. Doelstelling van veel gemeenten is om in gevallen van droogte zoveel mogelijk kostbaar hemelwater in de bodem te infiltreren en niet onnodig af te voeren naar de waterzuivering. Voor nieuwbouw is daarom het afkoppelen van regenwater al verplicht. Zo ook op het project Monnikenberg in Hilversum. Afkoppelen hemelwaterafvoeren In april 2019 is gestart met het plaatsen en aansluiten van Hydrorock infiltratieblokken door aannemersbedrijf ZVS uit Eemnes op het landgoed Monnikenberg te Hilversum. Bos en heide kenmerken de fraai ontworpen woningen die volledig in balans met de natuur worden gebouwd. Deze nieuwbouw woonwijk zal niet aangesloten worden op het rioolstelsel zodat al het regenwater rechtstreeks de bodem in gaat; daar waar het hoort! Alles groeit en bloeit beter met Hydrorock Eenvoudig en effectief afkoppelen gebeurt met Hydrorock units Type BD. Type BD heeft ingebouwde geperforeerde buizen die zorgen voor de aansluiting op de hemelwaterafvoer. De units zorgen voor een geleidelijke infiltratie in de omliggende bodem. Miljoenen liters schoon regenwater gaan zorgen voor een stabiele bodem en een betere conditie voor de groei en bloei van alle flora en fauna in deze woonwijk; zowel boven- als ondergronds. De gemeente Hilversum heeft voor Hydrorock gekozen vanwege de duurzame en ecologische eigenschappen van onze producten. Kijk hier voor de locatie.

This website uses cookies, you can read more about this in our privacy statement. Click on 'Accept' to accept cookies.