Hydrorock Type BD

Eenvoudig afkoppelen van hemelwaterafvoeren


Milieuvriendelijk Afkoppelen

Eenvoudig en effectief afkoppelen is gemakkelijk met onze Type BD Hydrorock units.

Dit type Hydrorock heeft ingebouwde geperforeerde buizen(Ø 100) die zorgen voor de aansluiting op de hemelwaterafvoer. Het unieke natuurlijke materiaal van de units absorbeert zo het hemelwater zeer snel en zorgt voor een geleidelijke infiltratie van het water in de omliggende bodem.

Bij het plaatsen van voldoende units is de aansluiting op het riool overbodig en wordt het grondwater op natuurlijke wijze aangevuld. Zo wordt de kans op wateroverlast significant minder.

O.a. toepasbaar bij het afkoppelen van…

  • straatkolken en afvoerputten van verhardingen;
  • hemelwaterafvoeren van woningen, bedrijven, carports en garages;
  • hemelwaterafvoeren van bedrijfspanden op normale- en zwaar belaste terreinen.

Bereken indicatie benodigd aantal Hydrorock-units

Het aantal Hydrorock-units wat u nodig heeft is afhankelijk van de situatie waarin u de units wil gebruiken. Naast het af te koppelen of te infiltreren oppervlakte heeft ook de grondwaterstand en bodemtype invloed op het benodigde aantal. Onze calculator geeft u een indicatie over hoeveel Hydrorock-units u ongeveer nodig heeft voor uw situatie.

Specifieke berekening nodig voor uw situatie? Neem dan contact met ons op.

Type Infiltratie capaciteit Afmeting(lxbxh) Gewicht Aanlegdiepte Max. belasting per m² Benodigd aantal Totale Buffer
BD112 112 liter 120x30x33 cm 9 kg 78/88 cm 2.500
BD170 170 liter 120x30x50 cm 13,5 kg 95/105 cm 2.500
BD220 220 liter 120x40x50 cm 15,5 kg 110/120 cm 2.500
BD340 340 liter 120x30x100 cm 9 kg 145/155 cm 2.500
BD440 440 liter 120x40x100 cm 9 kg 160/170 cm 2.500

Bovenstaande berekening is gebaseerd op zeer zware regenbuien.  Bij ‘normale’ neerslag is 75% van het aantal vermelde blokken dekkend. Let op: bij verplicht afkoppelen kunnen gemeenten minder- of zwaardere eisen stellen aan de opslagcapaciteit per m2.

Om de effectiviteit van de Hydrorock producten te kunnen waarborgen adviseren wij altijd om onze type BD producten te gebruiken met een loofvanger en onze speciale zandvang (beschikbaar in diverse uitvoeringen).

Eenvoudige installatie Type BD

Hydrorock® units zijn leverbaar in slanke blokken in diverse maten en densiteiten. De enorme buffercapaciteit en maatvoering beperken graafwerkzaamheden. De blokken worden, afhankelijk van de toepassing achter elkaar of naast elkaar geplaatst en vormen zo naar keuze het gewenste buffer-, drainage- of infiltratiesysteem.

Bij het afkoppelen dient de hemelwaterafvoer op de units te worden aangesloten. Altijd passend voor iedere gewenste capaciteit en situatie. Graven van smalle geulen volstaat en kosten voor afvoer van overtollige grond worden beperkt. Kortom, flexibiliteit en eenvoud. Bekijk hieronder de installatie handleiding, voor andere vragen kunt u terecht op onze pagina met veel gestelde vragen. 

Bekijk installatie Handleiding voor Hydrorock Type BD

De blokken dienen in verticale positie te worden gepositioneerd (let op de sticker this side up) dit in verband met de draagkracht van de blokken, als draagkracht van ondergeschikt belang is kunnen de blokken ook horizontaal worden toegepast (voor drainage doeleinden).

Toelaatbare belasting /draagkracht conform DIN –EN 1433 (verkeersklasse A15/B125/C250/D400) is van toepassing op de verticaal geplaatste blokken, aangelegd volgens de hieronder omschreven plaatsingsinstructies en conform de bij het type blok aangeven aanlegdiepte en dekking boven op het blok.

Opstelling afkoppelsysteem

Het Hydroblob afkoppelsysteem kan op verschillende manieren opgesteld worden. Er worden twee opstellingen uitgelegd.. Bepaal zelf welke opstelling het beste bij uw situatie past.

De compacte opstelling
Zie afbeelding A
De infiltratie-units werken samen als een grote buffer en dienen daarom strak tegen elkaar te worden gelegd. De optimale compacte opstelling voor de blokken is drie-aan-drie, waarbij de middelste blokken voorzien zijn van een buis (Type BD). Hoewel andere opstellingen uiteraard mogelijk zijn, zorgt deze opstelling voor een ideale combinatie tussen de snelheid van wateropname en draagkracht.

Leg de blokken op volgorde zoals aangegeven in onderstaande afbeelding:

illustratie legplan hydrorock afkoppelsysteem

Afbeelding A: Schematische weergave compacte opstelling van het Hydrorock afkoppelsysteem

De opstelling voor de optimale leeglooptijd
Zie afbeelding B
Om het regenwater zo snel mogelijk te laten infiltreren legt u het Hydrorock afkoppelsysteem aan volgens deze opstelling. Uw gebruikt hier zoveel mogelijk Hydrorock Type BD voor. Deze legt u aan in een lange strook. U sluit de strook af met een Hydroblob Type D. Op deze manier is het contactvlak van de blokken met de grond het grootst. Daardoor kunnen de blokken het water het snelst afgeven aan de omliggende grond.

Leg de blokken op volgorde zoals aangegeven in de onderstaande afbeelding. Eventueel kunt u de buffer nog vergroten door er een aantal blokken Hydroblob Type D strak tegenaan te leggen.

illustratie legplan hydrorock afkoppelsysteem optimale leeglooptijd

Afbeelding B: Schematische weergave optimale leeglooptijd door verhoogd contactvlak van het Hydrorock afkoppelsysteem

Plaatsinginstructie Type BD
Volgorde werkzaamheden en plaatsingsinstructie bij dubbelvoudige plaatsing (2 blokken naast elkaar):

1. Graaf een brede sleuf voor het type blokken met de afmeting zoals aangegeven volgens tabel hieronder, De lengte van de sleuf wordt bepaald door het aantal blokken wat achter elkaar wordt geplaatst (altijd een veelvoud van 120 cm), De breedte van de sleuf dient nu min. 2x de breedte van de betreffende type blokken te zijn. Let op: onderstaande tabellen gaan uit van het aanleggen op- en in een bestaande zandbodem , indien de bodem geen zandbodem betreft dient er 5 cm dieper en rondom 5 cm breder te worden uitgegraven voor het aanbrengen van een 5 cm dikke zandlaag, Gebruik hiervoor scherpzand / straatzand en werk deze op de bodem vlak af.

2. Plaats de blokken in de sleuf op de (aangebrachte) zandlaag. In geval van type BD blokken verbindt u de buizen van de blokken met elkaar door middel van de koppelstukken.

3. Vul de zijkanten van de sleuf naast de blokken met scherpzand / straatzand en verdicht deze zandlaag totdat deze vlak is met de bovenkant van de blokken.

4. Vul de sleuf verder aan met scherpzand / straatzand in lagen van 15cm tot maaiveld niveau en verdicht deze zandlagen steeds door middel van aantrillen of inwateren. Het materieel en/of machines voor deze bewerking dienen niet boven een gewicht van 1500 kg/m2uit te komen.

5. De sleuf is nu voorzien van de blokken, er is aangevuld en verdicht zodat nu de gewenste afwerking kan worden aangebracht (straatwerk, tegelwerk, gras, grind etc.).

Type Belastbaarheid max. kg/m2 Inhoud in liters Afmeting Sleuf (lxbxh) in cm Aanlegdiepte in cm Gronddekking in cm Verkeersklasse
34 2.500 34 L 120x30x42,5 42,5/52,5* 22,5/32,5* B125/C250*
45 2.500 45 L 120x40x50 50/60* 30/40* B125/C250*
56 2.500 56 L 120x40x55 55/65* 30/40* B125/C250*
112 2.500 112 L 120x60x78 78/88* 45/55* B125/C250*
170 2.500 170 L 120x60x95 95/105* 45/55* B125/C250*
220 2.500 34 L 120x80x110 110/120* 60/70* B125/C250*
340 2.500 340 L 120x60x145 145/155* 45/55* B125/C250*
440 2.500 440 L 120x80x160 160/170* 60/70* B125/C250*
43HD 4.500 43 L 120x40x50 50/60* 30/40* C250/D400*
216HD 4.500 216 L 120x80x110 110/120* 60/70* C250/D400*

Plaatsinginstructie Type BD
Volgorde werkzaamheden en plaatsingsinstructie bij drievoudige plaatsing (3 blokken naast elkaar):

1. Graaf een brede sleuf voor het type blokken met de afmeting zoals aangegeven volgens de tabel hieronder. De breedte van de sleuf dient nu minimaal 3x de breedte van de betreffende type blokken te zijn. Let op: de tabel gaat uit van het aanleggen op- en in een bestaande zandbodem, indien de bodem geen zandbodem betreft dient er 5 cm dieper en rondom 5 cm breder te worden uitgegraven voor het aanbrengen van een 5 cm dikke zandlaag, Gebruik hiervoor scherpzand / straatzand en werk deze op de bodem vlak af.

2. Plaats de blokken in de sleuf op de (aangebrachte) zandlaag. In geval van type BD blokken, verbindt u de buizen van de blokken met elkaar door middel van de koppelstukken.

3. Vul de zijkanten van de sleuf naast de blokken met scherpzand / straatzand en verdicht deze zandlaag totdat deze vlak is met de bovenkant van de blokken.

4. Vul de sleuf verder aan met scherpzand / straatzand in lagen van 15cm tot maaiveld niveau en verdicht deze zandlagen steeds door middel van aantrillen of inwateren. Het materieel en/of machines voor deze bewerking dienen niet boven een gewicht van 1500 kg/m2uit te komen.

5. De sleuf is nu voorzien van de blokken, er is aangevuld en verdicht zodat nu de gewenste afwerking kan worden aangebracht (straatwerk, tegelwerk, gras, grind etc.).

Type Belastbaarheid max. kg/m2 Inhoud in liters Afmeting Sleuf (lxbxh) in cm Aanlegdiepte in cm Gronddekking in cm Verkeersklasse
34 2.500 34 L 120x45x50 50/60* 30/40* B125/C250*
45 2.500 45 L 120x60x60 60/70* 40/50* B125/C250*
56 2.500 56 L 120x40x55 65/75* 40/50* B125/C250*
112 2.500 112 L 120x90x93 93/103* 60/70* B125/C250*
170 2.500 170 L 120x90x110 110/120* 80/90* B125/C250*
220 2.500 34 L 120x120x130  130/120* 60/70* B125/C250*
340 2.500 340 L 120x90x160 160/170* 60/70* B125/C250*
440 2.500 440 L 120x120x180 180/190* 80/90* B125/C250*
43HD 4.500 43 L 120x60x60 60/70* 40/50* C250/D400*
216HD 4.500 216 L 120x120x130 130/140* 80/90* C250/D400*

Volgorde werkzaamheden en plaatsingsinstructie bij groot formaat buffers / infiltratie velden waarbij meerdere blokken naast -en achter elkaar worden geplaatst. (groot volume).
Voor de grotere werken wordt door de fabrikant (Hydrorock) advies op maat gegeven over de aanleg. De werking en functionaliteit van de blokken worden afgestemd op de specifieke omgeving en het gebruik. Neem hiervoor contact met ons op.

Voorbeelden Afkoppelen met Hydrorock

Hieronder ziet u een voorbeeld van hoe een afgekoppeld en opengewerkt bedrijventerrein er uit kan zien. In dit geval zijn de buffers aangelegd onder het parkeerterrein van het bedrijf. Het aantal buffers is verdeeld over het terrein zodat het al het hemelwater zo efficiënt mogelijk geïnfiltreerd kan worden.

Beweeg eens met uw cursor over de afbeelding om meer te weten te komen over de twee verschillende soorten van afkoppeling die hier worden gebruikt.

Compleet gesloten afkoppel systeem

Met het Hydrorock afkoppelsysteem kunt u de hemelwaterafvoeren 100% afkoppelen van het rioolstelsel. Naast het afkoppelen van uw regenpijp, heeft Hydrorock ook oplossingen voor het afkoppelen van andere hemelwaterafvoeren zoals lijngoten en putten.

Met het gesloten Hydrorock systeem is er dus helemaal geen aansluiting op het riool of oppervlaktewater nodig is.

Verschuif de lijn om situatie boven- en ondergronds te bekijken

Verschuif de lijn om situatie boven- en ondergronds te bekijken

Klaar voor de regen

Nederland krijgt steeds vaker te maken met extreme (hoos)buien, waar in een korte tijd een flinke hoeveelheid regen kan vallen. Met het afkoppelsysteem van Hydrorock hoeft u zich hier geen zorgen meer over te maken. Samen met een van onze deskundige verkopers maken we een berekening speciaal voor uw situatie.

Met het afkoppelsysteem van Hydrorock beschermt u uw eigendommen tegen zeer zware (hoos)buien.

Waarom Afkoppelen met Hydrorock?

De actuele wateroverlast vormt onder meer een probleem in stedelijke gebieden. Veelal is de afvoer van hemelwater dat via de regenpijp het riool bereikt het probleem. Bij veel neerslag raken de riolen overvol met alle gevolgen van dien. Doelstelling van veel gemeenten is al om zoveel mogelijk regenwater in de bodem te infiltreren en niet onnodig af te voeren naar de waterzuivering. Voor nieuwbouw is daarom het afkoppelen van regenwater zelfs al verplicht. 

De verstedelijking gaat gepaard met een belangrijke toename van verhard gebied, waar het bestaande afwateringssysteem niet op is berekend. Het water kan hierdoor niet infiltreren. Met het Hydrorock wordt het water uit het systeem gehaald, buffert het onder de bestaande infrastructuur en infiltreert het in de bodem, zodat de kans op een overstroming significant minder wordt.

Eenvoudig en effectief afkoppelen kan daarom met onze Hydrorock units Type BD. Type BD heeft ingebouwde geperforeerde buizen die zorgen voor de aansluiting op de hemelwaterafvoer. De units zorgen voor een geleidelijke infiltratie aan de omliggende bodem.

%

Hydrorock max. opslag capaciteit van totale volume