Ecologisch verantwoord draineren

Hydrorock Type D units kunnen ingezet worden om op milieuvriendelijke wijze te bufferen en te draineren.

De Hydrorock infiltratie-units hebben een fijnmazige vezelstructuur in één richting. Een verticale vezelrichting bevordert een bufferende- en infiltrerende functie, hierbij worden de blokken staand geplaatst. Maar een horizontale vezelrichting bevordert juist een drainerende functie. Bij drainage van oppervlakte- en regenwater dienen de blokken liggend geplaatst te worden. Dankzij de unieke eigenschappen van Hydrorock is er geen afschot nodig voor correcte drainage.

Drainage met Hydrorock o.a. toepasbaar bij…

 • voorkomen van wateroverlast of verdroging in landelijke gebieden;
 • verbetering van de ecologie van de grond: alles groeit en bloeit beter op Hydrorock®;
 • realisatie van een goede lokale waterbalans en schonere ‘voeding’ van het grondwater.

Multifunctioneel Filterdoek

Het filterdoek dat om de Hydrorock blokken heen zit heeft, naast de esthetische eigenschap, verschillende belangrijke functies:

 • De basisuitvoering van het membraan (standaard uitvoering) zorgt voor dezelfde afgifte snelheid aan de bodem als een kaal blok steenwol.
 • Instroom van kleine deeltjes; grond of stof, wordt voorkomen
 • Breuken aan hoeken en kanten worden voorkomen
 • Handelen en plaatsen van de blokken verloopt eenvoudiger
 • Ingroei van wortels wordt voorkomen
 • Maatvoering van de blokken is flexibeler
 • Bij het plaatsen, vervoeren en verwerken komt men niet in contact met het kale steenwol
 • Het filtermembraan is te manipuleren, zo kan er vertraagd water worden afgegeven als dit gewenst is. Ook kan de afgifte richting worden bepaald door behandeling van het membraam.

Eenvoudige installatie Type D - Horizontaal

Hydrorock® units zijn leverbaar in slanke blokken in diverse maten en densiteiten. De enorme buffercapaciteit en maatvoering beperken graafwerkzaamheden. De blokken worden, afhankelijk van de toepassing achter elkaar of naast elkaar geplaatst en vormen zo naar keuze het gewenste buffer-, drainage- of infiltratiesysteem.

Bij het draineren dienen de blokken in horizontale positie (liggend) gelegd te worden. De sticker (this side up) die geldt voor het bufferen en infiltreren zit dan juist aan de zijkant. Er is geen afschot nodig. Altijd passend voor iedere gewenste capaciteit en situatie. Graven van smalle geulen volstaat en kosten voor het afvoeren van overtollige grond worden beperkt. Kortom, flexibiliteit en eenvoud.

Onze projecten

De beste manier om de mogelijkheden van Hydrorock te laten zien, is door het resultaat te aanschouwen.

Hemelwaterinfiltratie openbare groenvoorziening Xiamen, Haicang District China

Droge voeten voor studenten op de campus van de Electric Power Universiteit in Beijing

Voorkomen water op straat in Shanghai

Wateroverlast op parkeerplaats in Amersfoort duurzaam opgelost

Wonen op een landgoed in harmonie met de natuur

Rijksmuseum Amsterdam kiest voor lokaal infiltratiesysteem

Stadsarchief Amsterdam ontlast rioolstelsel met Hydrorock infiltratiebuffers

Geen leidingwerk nodig
Direct klaar voor gebruik
100% milieuvriendelijk
Levenslange werking
100% Nederlands

Veel gestelde vragen

Hier vindt u een selectie met vragen die wij vaker langs horen komen. Wellicht staat het antwoord op uw vraag er bij!

Staat uw vraag er niet tussen?

info@hydrorock.nl

+31 (0)10 30 20 000

's-Gravelandseweg 246

3125 BK Schiedam

Waar is de Hydrorock International prijslijst te vinden?

Voor de meest actuele prijzen adviseren wij u contact op te nemen met uw dichtstbijzijnde Hydrorock International dealer. Voor een overzicht van leveranciers van Hydrorock oplossingen kijkt u hier. Zij maken graag voor u een offerte op maat. Voor prijzen en het online bestellen van losse Hydrorock® producten kunt u kijken op de diverse webshops zoals van regenwaterbuffer.nl of wateroverlastshop.nl

Is Hydrorock bestand tegen erosie door plant- en boomwortels?

Hydrorock wordt geproduceerd van steenwol, een 100% natuurlijk materiaal. Het blijft ondergronds decennialang in optimale conditie. Hydrorock is bestand tegen erosie door plant- en boomwortels en blijft jarenlang goed functioneren. Het op katoen gebaseerde membraan van filterdoek schimmelt of rot niet. Het heeft een grote breuksterkte en is bestendig tegen de natuurlijke stoffen in de bodem. Steenwol is 100% recyclebaar. Flora en fauna gedijen uitstekend op Hydrorock.

Kan Hydrorock gebruikt worden bij hoge grondwaterstanden?

De infiltratie-blokken dienen altijd boven het grondwater te blijven. De blokken zouden zich anders vullen met grondwater in plaats van oppervlakte water. Check daarom altijd de grondwaterstand voordat u begint met de aanleg. Lokale grondwatermeetnetten of het DINOloket (Data en Informatie van de Nederlandse Ondergrond) kunnen u daarbij helpen. Bij een hoge grondwaterstand kan er gewerkt worden met blokken die een geringere hoogte hebben, zoals de types D34 of D112.

Hoeveel infiltratieblokken heb ik nodig?

Het aantal benodigde Hydrorock® blokken hangt af van de oppervlakte en het bodemtype. Gebruik onze calculator om te berekenen hoeveel blokken u nodig heeft. Onze calculator voor het afkoppelen van hemelwater vindt u hier. Voor oplossingen voor het voorkomen van wateroverlast kijkt u hier.

Hoe worden de infiltratieblokken geplaatst?

Hydrorock blokken hebben een fijnmazige vezelstructuur in één richting. Een horizontale vezelrichting bevordert een drainerende functie. Een verticale vezelrichting bevordert juist een infiltrerende functie. In verband met de draagkracht van de blokken dienen deze voor een bufferende en infiltrerende werking altijd in een verticale positie te worden gepositioneerd (de sticker met de tekst ‘this side up’ zit dan boven). Als draagkracht van ondergeschikt belang is kunnen de blokken ook horizontaal worden toegepast voor drainagedoeleinden van oppervlakte- en hemelwater. Voor optimale drainage adviseren wij de blokken achter elkaar en in horizontale positie (liggend) te plaatsen. U vindt de plaatsingsinstructies in de product data sheet.

This website uses cookies, you can read more about this in our privacy statement. Click on 'Accept' to accept cookies.