Hydrorock Type D - liggend

Milieuvriendelijk draineren van oppervlakte- en hemelwater


Ecologisch verantwoord draineren

Hydrorock Type D units kunnen ingezet worden om op milieuvriendelijke wijze te bufferen en te draineren.

De Hydrorock infiltratie-units hebben een fijnmazige vezelstructuur in één richting. Een verticale vezelrichting bevordert een bufferende- en infiltrerende functie, hierbij worden de blokken staand geplaatst. Maar een horizontale vezelrichting bevordert juist een drainerende functie. Bij drainage van oppervlakte- en regenwater dienen de blokken liggend geplaatst te worden. Dankzij de unieke eigenschappen van Hydrorock is er geen afschot nodig voor correcte drainage.

Drainage met Hydrorock o.a. toepasbaar bij…

  • voorkomen van wateroverlast of verdroging in landelijke gebieden;
  • verbetering van de ecologie van de grond: alles groeit en bloeit beter op Hydrorock®;
  • realisatie van een goede lokale waterbalans en schonere ‘voeding’ van het grondwater.
Drainage met Type D Hydrorock (horizontale plaatsing)

Eenvoudige installatie Type D – horizontaal

Hydrorock® units zijn leverbaar in slanke blokken in diverse maten en densiteiten. De enorme buffercapaciteit en maatvoering beperken graafwerkzaamheden. De blokken worden, afhankelijk van de toepassing achter elkaar of naast elkaar geplaatst en vormen zo naar keuze het gewenste buffer-, drainage- of infiltratiesysteem.

Bij het draineren dienen de blokken in horizontale positie (liggend) gelegd te worden. De sticker (this side up) die geldt voor het bufferen en infilteren zit dan juist aan de zijkant. Er is geen afschot nodig. Altijd passend voor iedere gewenste capaciteit en situatie. Graven van smalle geulen volstaat en kosten voor het afvoeren van overtollige grond worden beperkt. Kortom, flexibiliteit en eenvoud.