Hydrorock Type D

Duurzaam bufferen en infilteren van hemelwater


Milieuvriendelijk Bufferen- en infiltreren 

Eenvoudig en effectief bufferen en infiltreren is gemakkelijk met onze Type-D Hydrorock units.

Dit type Hydrorock-infiltratieblokken draineren en bufferen oppervlakte-en hemelwater op milieuvriendelijke wijze. Het unieke natuurlijke materiaal absorbeert overtollig oppervlakte- en hemelwater met een capaciteit van 93% van het volume. De blokken zorgen vervolgens voor geleidelijke infiltratie aan de omliggende bodem.

Door het plaatsen van de infiltratie-units ontstaat er een waterbuffer die de kans op wateroverlast flink reduceert. Door de infiltratie wordt het grondwater op natuurlijk wijze aangevuld en wordt verdroging voorkomen.

O.a. toepasbaar bij…

  • het voorkomen van wateroverlast op (zwaar belaste) verhardingen, in tuinen, rondom gebouwen en sportvelden;
  • herstellen natuurlijke waterbalans, door aanvullen grondwater;
  • voorkomen van verdroging van de bodem. Bomen en planten genieten langer van hemelwater.

Bereken indicatie benodigd aantal Hydrorock-units

Het aantal Hydrorock-units wat u nodig heeft is afhankelijk van de situatie waarin u de units wil gebruiken. Naast het af te koppelen of te infilteren oppervlakte heeft ook de grondwaterstand en bodemtype invloed op het benodigde aantal. Onze calculator geeft u een indicatie over hoeveel Hydrorock-units u ongeveer nodig heeft voor uw situatie.

Heeft u een specifieke berekening nodig voor uw situatie? Neem dan contact met ons op.

Type Infiltratiecapaciteit Afmeting(lxbxh) Gewicht Aanlegdiepte Max. belasting per m² Benodigd aantal Totale Buffer
D34 34 liter 120x15x20 cm 2,7 kg 35/45 cm 2.500
D45 45 liter 120x20x20 cm 3,6 kg 40/50 cm 2.500
D112 112 liter 120x30x33 cm 9 kg 63/73 cm 2.500
D170 170 liter 120x30x50 cm 13,5 kg 80/90cm 2.500
D220 220 liter 120x40x50 cm 15,5 kg 90/100 cm 2.500
D340 340 liter 120x30x100 cm 9 kg 130/140cm 2.500
D440 440 liter 120x40x100 cm 9 kg 140/150 cm 2.500

Bovenstaande berekening is gebaseerd op zeer zware regenbuien.  Bij ‘normale’ neerslag is 75% van het aantal vermelde blokken dekkend. Let op: bij verplicht afkoppelen kunnen gemeenten minder- of zwaardere eisen stellen aan de opslagcapaciteit per m2.

Om de effectiviteit van de Hydrorock producten te kunnen waarborgen adviseren wij altijd om onze type BD producten te gebruiken met een loofvanger en onze speciale zandvang (beschikbaar in diverse uitvoeringen).

Eenvoudige installatie Type D

Hydrorock® units zijn leverbaar in slanke blokken in diverse maten en densiteiten. De enorme buffercapaciteit en maatvoering beperken graafwerkzaamheden. De blokken worden, afhankelijk van de toepassing achter elkaar of naast elkaar geplaatst en vormen zo naar keuze het gewenste buffer-, drainage- of infiltratiesysteem.

Bij het afkoppelen dient de hemelwaterafvoer op de units te worden aangesloten. Altijd passend voor iedere gewenste capaciteit en situatie. Graven van smalle geulen volstaat en kosten voor afvoer van overtollige grond worden beperkt. Kortom, flexibiliteit en eenvoud. Bekijk hieronder de installatie handleiding, voor andere vragen kunt u terecht op onze pagina met veel gestelde vragen. 

Bekijk installatie Handleiding voor Hydrorock Type D

De blokken dienen in verticale positie te worden gepositioneerd (let op de sticker this side up) dit in verband met de draagkracht van de blokken, als draagkracht van ondergeschikt belang is kunnen de blokken ook horizontaal worden toegepast (voor drainage doeleinden).

Toelaatbare belasting /draagkracht conform DIN –EN 1433 (verkeersklasse A15/B125/C250/D400) is van toepassing op de verticaal geplaatste blokken, aangelegd volgens de hieronder omschreven plaatsingsinstructies en conform de bij het type blok aangeven aanlegdiepte en dekking boven op het blok.

Plaatsinginstructie Type D
Volgorde werkzaamheden en plaatsingsinstructie bij enkelvoudige blokken in de lengterichting:

1. Graaf een smalle sleuf voor het type blok met de afmeting zoals aangegeven op het etiket van het blok en volgens de tabel hieronder. De lengte van de sleuf wordt bepaald door het aantal blokken dat achter elkaar wordt geplaatst (altijd een veelvoud van 120 cm). Let op: zowel de tabel als de etiketten gaan uit van het aanleggen op- en in een bestaande zandbodem. Indien de bodem geen zandbodem betreft dient er 5 cm dieper en rondom 5 cm breder te worden uitgegraven voor het aanbrengen van een 5 cm dikke zandlaag. Gebruik hiervoor scherpzand / straatzand en werk deze op de bodem vlak af

2. Plaats de blokken in de sleuf op de (aangebrachte) zandlaag. Bij type BD verbindt u de buizen van de blokken met elkaar door middel van de koppelstukken. Bij type D legt u de blokken strak tegen elkaar.

3. Vul de zijkanten van de sleuf naast de blokken met scherpzand / straatzand en verdicht deze zandlaag totdat deze vlak is met de bovenkant van de blokken.

4. Vul de sleuf verder aan met scherpzand / straatzand in lagen van 15cm tot maaiveld niveau en verdicht deze zandlagen steeds door middel van aantrillen of inwateren. Het materieel en/of machines voor deze bewerking dienen niet boven een gewicht van 1500 kg/m2uit te komen.

5. De sleuf is nu voorzien van de blokken, er is aangevuld en verdicht zodat nu de gewenste afwerking kan worden aangebracht (straatwerk, tegelwerk, gras, grind etc.).

Type Belastbaarheid max. kg/m2 Inhoud in liters Afmeting Sleuf (lxbxh) in cm Aanlegdiepte in cm Gronddekking in cm Verkeersklasse
34 / rooster 2.500 34 L 120x15x20 20 0 A15/B125
34 2.500 34 L 120x15x35 35/45* 15/25* B125/C250*
45 2.500 45 L 120x20x40 40/50* 20/30* B125/C250*
56 2.500 56 L 120x20x45 45/55* 20/30* B125/C250*
112 2.500 112 L 120x30x63 63/73* 30/40* B125/C250*
170 2.500 170 L 120x30x80 80/90 30/40* B125/C250*
220 2.500 34 L 120x40x90 90/100 40/50* B125/C250*
340 2.500 340 L 120x30x130 130/140* 30/40* B125/C250*
440 2.500 440 L 120x40x140 140/150* 40/50* B125/C250*
43HD 4.500 43 L 120x20x40 40/50* 20/30* C250/D400*
216HD 4.500 216 L 120x40x90 90/100* 40/50* C250/D400*

Volgorde werkzaamheden en plaatsingsinstructie bij groot formaat buffers / infiltratie velden waarbij meerdere blokken naast -en achter elkaar worden geplaatst. (groot volume).
Voor de grotere werken wordt door de fabrikant (Hydrorock) advies op maat gegeven over de aanleg. De werking en functionaliteit van de blokken worden afgestemd op de specifieke omgeving en het gebruik. Neem hiervoor contact met ons op.

Voorbeelden Hydrorock buffer- en infiltratie

Waarom bufferen en infiltreren met Hydrorock?

De actuele wateroverlast vormt onder meer een probleem in stedelijke gebieden. Veelal is de afvoer van hemelwater dat via de regenpijp het riool bereikt het probleem. Bij veel neerslag raken de riolen overvol met alle gevolgen van dien. Doelstelling van veel gemeenten is al om zoveel mogelijk regenwater in de bodem te infiltreren en niet onnodig af te voeren naar de waterzuivering. Voor nieuwbouw is daarom het afkoppelen van regenwater zelfs al verplicht. 

De verstedelijking gaat gepaard met een belangrijke toename van verhard gebied, waar het bestaande afwateringssysteem niet op is berekend. Het water kan hierdoor niet infiltreren. Met het Hydrorock wordt het water uit het systeem gehaald, buffert het onder de bestaande infrastructuur en infiltreert het in de bodem, zodat de kans op een overstroming significant minder wordt.

Eenvoudig en effectief bufferen en infiltreren kan daarom met onze Hydrorock units Type D.

%

Hydrorock max. opslag capaciteit van totale volume

Voordelen van Hydrorock

  • Eenvoudige plaatsing
  • Uitstekende prijs en prestatie
  • Impact op grondwerk is beperkt
  • 100% duurzaam, 100% natuurlijk materiaal
  • Bestand tegen erosie door plant- en boomwortels
  • De snelste leeglooptijd; gereed voor een volgende hoosbui
  • Vegetatie groeit en bloeit beter dankzij de unieke buffering en infiltratie capaciteit
Productblad Type D