bool(false)

Rijksmuseum Amsterdam kiest voor lokaal infiltratiesysteem

Klimaatverandering zorgt voor toenemende wateroverlast in de Nederlandse steden. Door langdurige of korte hevige regenval staan straten steeds vaker blank omdat de afvoercapaciteit hier niet op berekend is. Zo ook rondom het Rijksmuseum van Amsterdam dat sinds 1885 gevestigd is in het Rijksmuseumgebouw. De gemeente Amsterdam heeft gekozen voor de slimme Hydrorock oplossing en op meerdere locaties rondom het Museum het Hydrorock infiltratiesysteem laten plaatsen. Lokale oplossing tegen wateroverlast ontlast ook het rioolstelsel Rondom het museum zijn flinke oppervlakten voorzien van verharding waardoor water bij hevige regenval niet vlot weg kan. Hierdoor ontstaan flinke plassen die schade en wateroverlast veroorzaken. Via lokaal geplaatste Hydrorock straatkolken worden de aangesloten infiltratieblokken gevoed met overtollig water en wordt zodoende wateroverlast voorkomen. De infiltratieblokken geven vervolgens gedeeltelijk het hemelwater af aan de bodem. De straatkolken hebben een zandvang met loofscheider om verstopping te voorkomen. Duurzaam en ecologisch verantwoord Bijkomende voordeel is dat het rioolstelsel dankzij de Hydrorock bufferzones minder hemelwater te verwerken heeft en zo voldoende afvoercapaciteit blijft houden. Een ander voordeel is dat door de infiltratie van het hemelwater in de bodem het grondwater op natuurlijke wijze wordt aangevuld, hetgeen verdroging tegengaat en de bodem in betere conditie wordt gehouden.

This website uses cookies, you can read more about this in our privacy statement. Click on 'Accept' to accept cookies.