Verschuif de lijn om situatie boven- en ondergronds te bekijken

Klaar voor de regen

Nederland krijgt steeds vaker te maken met extreme (hoos)buien, waar in een korte tijd een flinke hoeveelheid regen kan vallen. Met het afkoppelsysteem van Hydrorock hoeft u zich hier geen zorgen meer over te maken. Samen met een van onze adviseurs maken we een berekening passend bij uw situatie.

Met het afkoppelsysteem van Hydrorock beschermt u uw eigendommen tegen zeer zware (hoos)buien.

Milieuvriendelijk afkoppelen

Effectief afkoppelen is gemakkelijk met onze Type BD Hydrorock units.

Dit type Hydrorock heeft ingebouwde geperforeerde buizen(Ø 100) die zorgen voor de aansluiting op de hemelwaterafvoer. Het unieke natuurlijke materiaal van de units absorbeert zo het hemelwater zeer snel en zorgt voor een geleidelijke infiltratie van het water in de omliggende bodem.

Bij het plaatsen van voldoende units is de aansluiting op het riool overbodig en wordt het grondwater op natuurlijke wijze aangevuld. Zo wordt de kans op wateroverlast significant minder.

O.a. toepasbaar bij het afkoppelen van…

 • straatkolken en afvoerputten van verhardingen;
 • hemelwaterafvoeren van woningen, bedrijven, carports en garages;
 • hemelwaterafvoeren van bedrijfspanden op normale- en zwaar belaste terreinen.

Compleet gesloten afkoppelsysteem

Met het Hydrorock afkoppelsysteem kunt u de hemelwaterafvoeren 100% afkoppelen van het rioolstelsel. Naast het afkoppelen van regenpijpen, heeft Hydrorock ook oplossingen voor het afkoppelen van andere hemelwaterafvoeren zoals lijngoten, straatkolken en overige afvoerputten.

Met het gesloten Hydrorock systeem is geen aansluiting op het riool of oppervlaktewater nodig is.

Verschuif de lijn om situatie boven- en ondergronds te bekijken

Multifunctioneel Filterdoek

Het filterdoek dat om de Hydrorock blokken heen zit heeft, naast de esthetische eigenschap, verschillende belangrijke functies:

 • De basisuitvoering van het membraan (standaard uitvoering) zorgt voor dezelfde afgifte snelheid aan de bodem als een kaal blok steenwol.
 • Instroom van kleine deeltjes; grond of stof, wordt voorkomen
 • Breuken aan hoeken en kanten worden voorkomen
 • Handelen en plaatsen van de blokken verloopt eenvoudiger
 • Ingroei van wortels wordt voorkomen
 • Maatvoering van de blokken is flexibeler
 • Bij het plaatsen, vervoeren en verwerken komt men niet in contact met het kale steenwol
 • Het filtermembraan is te manipuleren, zo kan er vertraagd water worden afgegeven als dit gewenst is. Ook kan de afgifte richting worden bepaald door behandeling van het membraam.

Eenvoudige installatie type BD

Hydrorock® units zijn leverbaar in slanke blokken in diverse maten en densiteiten. De enorme buffercapaciteit en maatvoering beperken graafwerkzaamheden. De blokken worden, afhankelijk van de toepassing achter elkaar of naast elkaar geplaatst en vormen zo naar keuze het gewenste buffer-, drainage- of infiltratiesysteem.

Bij het afkoppelen dient de hemelwaterafvoer op de units te worden aangesloten. Altijd passend voor iedere gewenste capaciteit en situatie. Graven van smalle geulen volstaat en kosten voor afvoer van overtollige grond worden beperkt. Kortom, flexibiliteit en eenvoud. Bekijk hieronder de installatie handleiding, voor andere vragen kunt u terecht op onze pagina met veelgestelde vragen.

Type BD Hemelwater afkoppel & infiltratiesysteem
Type BD-HD Hemelwater afkoppel & infiltratiesysteem in High Density
Product Data Sheet 2019

Bereken indicatief benodigd aantal Hydrorock units

Het aantal Hydrorock units wat u nodig heeft is afhankelijk van de situatie waarin u de units wilt gebruiken.

Type Infiltratiecapaciteit Afmeting (lxbxh) Gewicht Aanlegdiepte Max. belasting per m2 Hoeveelheid neerslag mm per m2 Benodigd aantal Totale Buffer
BD112 112 liter 120x30x33 cm 9 kg 63 cm 2500
Type BD112
Infiltratiecapaciteit 112 liter
Afmeting (lxbxh) 120x30x33 cm
Gewicht 9 kg
Aanlegdiepte 63 cm
Max. belasting per m2 2500
Hoeveelheid neerlsag mm per m²
Benodigd aantal
Totale Buffer
BD170 170 liter 120x30x50 cm 13.5 kg 80 cm 2500
Type BD170
Infiltratiecapaciteit 170 liter
Afmeting (lxbxh) 120x30x50 cm
Gewicht 13.5 kg
Aanlegdiepte 80 cm
Max. belasting per m2 2500
Hoeveelheid neerlsag mm per m²
Benodigd aantal
Totale Buffer
BD220 220 liter 120x40x50 cm 15.5 kg 90 cm 2500
Type BD220
Infiltratiecapaciteit 220 liter
Afmeting (lxbxh) 120x40x50 cm
Gewicht 15.5 kg
Aanlegdiepte 90 cm
Max. belasting per m2 2500
Hoeveelheid neerlsag mm per m²
Benodigd aantal
Totale Buffer
BD340 340 liter 120x30x100 cm 27 kg 130 cm 2500
Type BD340
Infiltratiecapaciteit 340 liter
Afmeting (lxbxh) 120x30x100 cm
Gewicht 27 kg
Aanlegdiepte 130 cm
Max. belasting per m2 2500
Hoeveelheid neerlsag mm per m²
Benodigd aantal
Totale Buffer
BD440 440 liter 120x40x100 cm 35 kg 140 cm 2500
Type BD440
Infiltratiecapaciteit 440 liter
Afmeting (lxbxh) 120x40x100 cm
Gewicht 35 kg
Aanlegdiepte 140 cm
Max. belasting per m2 2500
Hoeveelheid neerlsag mm per m²
Benodigd aantal
Totale Buffer
D34 34 liter 120x15x20 cm 2.7 kg 35 cm 2500
Type D34
Infiltratiecapaciteit 34 liter
Afmeting (lxbxh) 120x15x20 cm
Gewicht 2.7 kg
Aanlegdiepte 35 cm
Max. belasting per m2 2500
Hoeveelheid neerlsag mm per m²
Benodigd aantal
Totale Buffer
D45 45 liter 120x20x20 cm 3.6 kg 40 cm 2500
Type D45
Infiltratiecapaciteit 45 liter
Afmeting (lxbxh) 120x20x20 cm
Gewicht 3.6 kg
Aanlegdiepte 40 cm
Max. belasting per m2 2500
Hoeveelheid neerlsag mm per m²
Benodigd aantal
Totale Buffer
D112 112 liter 120x30x33 cm 9 kg 63 cm 2500
Type D112
Infiltratiecapaciteit 112 liter
Afmeting (lxbxh) 120x30x33 cm
Gewicht 9 kg
Aanlegdiepte 63 cm
Max. belasting per m2 2500
Hoeveelheid neerlsag mm per m²
Benodigd aantal
Totale Buffer
D170 170 liter 120x30x50 cm 13.5 kg 80 cm 2500
Type D170
Infiltratiecapaciteit 170 liter
Afmeting (lxbxh) 120x30x50 cm
Gewicht 13.5 kg
Aanlegdiepte 80 cm
Max. belasting per m2 2500
Hoeveelheid neerlsag mm per m²
Benodigd aantal
Totale Buffer
D220 220 liter 120x40x50 cm 15.5 kg 90 cm 2500
Type D220
Infiltratiecapaciteit 220 liter
Afmeting (lxbxh) 120x40x50 cm
Gewicht 15.5 kg
Aanlegdiepte 90 cm
Max. belasting per m2 2500
Hoeveelheid neerlsag mm per m²
Benodigd aantal
Totale Buffer
D340 340 liter 120x30x100 cm 27 kg 130 cm 2500
Type D340
Infiltratiecapaciteit 340 liter
Afmeting (lxbxh) 120x30x100 cm
Gewicht 27 kg
Aanlegdiepte 130 cm
Max. belasting per m2 2500
Hoeveelheid neerlsag mm per m²
Benodigd aantal
Totale Buffer
D440 440 liter 120x40x100 cm 35 kg 140 cm 2500
Type D440
Infiltratiecapaciteit 440 liter
Afmeting (lxbxh) 120x40x100 cm
Gewicht 35 kg
Aanlegdiepte 140 cm
Max. belasting per m2 2500
Hoeveelheid neerlsag mm per m²
Benodigd aantal
Totale Buffer

Waarom afkoppelen met Hydrorock?

De actuele wateroverlast vormt onder meer een probleem in stedelijke gebieden. Veelal is de afvoer van hemelwater dat via de regenpijp het riool bereikt het probleem. Bij veel neerslag raken de riolen overvol met alle gevolgen van dien. Doelstelling van veel gemeenten is al om zoveel mogelijk regenwater in de bodem te infiltreren en niet onnodig af te voeren naar de waterzuivering. Voor nieuwbouw is daarom het afkoppelen van regenwater zelfs al verplicht.

De verstedelijking gaat gepaard met een belangrijke toename van verhard gebied, waar het bestaande afwateringssysteem niet op is berekend. Het water kan hierdoor niet infiltreren. Met het Hydrorock wordt het water uit het systeem gehaald, buffert het onder de bestaande infrastructuur en infiltreert het in de bodem, zodat de kans op een overstroming significant minder wordt.

Eenvoudig en effectief afkoppelen kan daarom met onze Hydrorock units Type BD. Type BD heeft ingebouwde geperforeerde buizen die zorgen voor de aansluiting op de hemelwaterafvoer. De units zorgen voor een geleidelijke infiltratie aan de omliggende bodem.

93

%

Hydrorock maximale opslag capaciteit van totale volume

Veel gestelde vragen

Hier vindt u een selectie met vragen die wij vaker langs horen komen. Wellicht staat het antwoord op uw vraag er bij!

Staat uw vraag er niet tussen?

info@hydrorock.nl

+31 (0)10 30 20 000

's-Gravelandseweg 246

3125 BK Schiedam

Waar is de Hydrorock International prijslijst te vinden?

Voor de meest actuele prijzen adviseren wij u contact op te nemen met uw dichtstbijzijnde Hydrorock International dealer. Voor een overzicht van leveranciers van Hydrorock oplossingen kijkt u hier. Zij maken graag voor u een offerte op maat. Voor prijzen en het online bestellen van losse Hydrorock® producten kunt u kijken op de diverse webshops zoals van regenwaterbuffer.nl of wateroverlastshop.nl

Is Hydrorock bestand tegen erosie door plant- en boomwortels?

Hydrorock wordt geproduceerd van steenwol, een 100% natuurlijk materiaal. Het blijft ondergronds decennialang in optimale conditie. Hydrorock is bestand tegen erosie door plant- en boomwortels en blijft jarenlang goed functioneren. Het op katoen gebaseerde membraan van filterdoek schimmelt of rot niet. Het heeft een grote breuksterkte en is bestendig tegen de natuurlijke stoffen in de bodem. Steenwol is 100% recyclebaar. Flora en fauna gedijen uitstekend op Hydrorock.

Kan Hydrorock gebruikt worden bij hoge grondwaterstanden?

De infiltratie-blokken dienen altijd boven het grondwater te blijven. De blokken zouden zich anders vullen met grondwater in plaats van oppervlakte water. Check daarom altijd de grondwaterstand voordat u begint met de aanleg. Lokale grondwatermeetnetten of het DINOloket (Data en Informatie van de Nederlandse Ondergrond) kunnen u daarbij helpen. Bij een hoge grondwaterstand kan er gewerkt worden met blokken die een geringere hoogte hebben, zoals de types D34 of D112.

Hoeveel infiltratieblokken heb ik nodig?

Het aantal benodigde Hydrorock® blokken hangt af van de oppervlakte en het bodemtype. Gebruik onze calculator om te berekenen hoeveel blokken u nodig heeft. Onze calculator voor het afkoppelen van hemelwater vindt u hier. Voor oplossingen voor het voorkomen van wateroverlast kijkt u hier.

Hoe worden de infiltratieblokken geplaatst?

Hydrorock blokken hebben een fijnmazige vezelstructuur in één richting. Een horizontale vezelrichting bevordert een drainerende functie. Een verticale vezelrichting bevordert juist een infiltrerende functie. In verband met de draagkracht van de blokken dienen deze voor een bufferende en infiltrerende werking altijd in een verticale positie te worden gepositioneerd (de sticker met de tekst ‘this side up’ zit dan boven). Als draagkracht van ondergeschikt belang is kunnen de blokken ook horizontaal worden toegepast voor drainagedoeleinden van oppervlakte- en hemelwater. Voor optimale drainage adviseren wij de blokken achter elkaar en in horizontale positie (liggend) te plaatsen. U vindt de plaatsingsinstructies in de product data sheet.

Deze website maakt gebruik van cookies, u kunt hierover meer lezen in onze privacy statement. Klik op 'Accepteren' om cookies te accepteren.